Jan Musil vynakládal síly pro to, aby i dítě z nejchudší rodiny nebo nejméně nadané dítě mělo šanci získat kvalitní základní vzdělání bez pocitu méněcennosti či úzkosti. Sestavil proto vzdělávací koncepci své základní školy tak, aby vycházela z přirozeného prostředí žáků a aby byla pro ně co nejvíce prospěšná. Jan Musil se také stal jedním ze zakladatelů a lídrů krajské platformy pro inkluzivní vzdělávání iniciované Nadací OSF Praha společně s Krajským úřadem Karlovarského kraje. Pro žáky, zaměstnance i školu samotnou tak jeho odchod znamená velkou ztrátu. „Takového manažera nám mohl každý jen závidět! Bohužel, nemoc si nevybírá," uvedla hospodářka a sekretářka školy Helena Parkáňová.

Školu nyní vede zástupkyně ředitele Zuzana Kokyová. Do konce února bude zpřístupněna nová tělocvična školy, jeden z ředitelových projektů. Co bude s dalšími plány, je trochu předčasné předjímat.

„Nedovedu přesně říct, co školu čeká. Budeme vypisovat výběrové řízení na ředitele, ale nyní nevím, kam dřív skočit a co dělat dřív. Vše je čerstvé, ale fungujeme a jedeme," doplnila zástupkyně.

Ředitel v Jáchymově kdysi začínal jako učitel. Pak dlouhá léta žil a pracoval v Klášterci nad Ohří a v roce 2002 se vrátil zpět.

Za svého života Musil ještě stihl Deníku sdělit. „Vrátil jsem se do školy s ne dobrou pověstí. Byla tu vyloučená lokalita se silnou kumulací romského etnika. Po mém příchodu jsme hned začali řešit problém číslo jedna a tím byl odliv dětí.

Zlom přišel přibližně před sedmi lety, kdy jsme nevěděli jak školu zviditelnit a přitáhnout sem lidi. Přišel nápad na zřízení komunitní školy s inkluzivním vzděláváním, tj. vzděláváním rovným všem, bez ohledu na sociální zázemí nebo etnikum."

Díky spoustě práce, dotacím, vstřícnosti radnice i rodičů se jeho plány staly skutečností. Dnes mohou všichni žáci využívat až sto kusů výpočetní techniky, z níž dvě třetiny patří mezi nejmodernější stroje.