Několik desítek metrů nového chodníku s betonovou zámkovou dlažbou v šířce od jednoho do 2,7 metru staví v Hroznětínské ulici firma Marius Pedersen. A to v rámci smlouvy o údržbě, kterou má uzavřenou s městem. Realizace stavby vyjde přibližně na 612 000 korun s DPH. Samotné stavbě chodníku předcházelo rozšíření asfaltové silnice na jižní straně komunikace a postavení několika nových lamp veřejného osvětlení.

„Silnice je zde velmi úzká, ale chodník v místě dlouho chyběl. Došlo k rozšíření vozovky na pozemky města o několik desítek centimetrů. Tím vzniklo místo pro usazení silničních obrubníků na druhé straně a vybudování chodníku o průměrné šíři 1,5 metru," řekl Jiří Diviš z odboru majetkové správy ostrovského městského úřadu.

V místě stavby jsou také nové přeložky kabelových vedení nízkého napětí a telefonního kabelu a byla zde i napravena stávající nevyhovující situace kanalizace úpravou šachet. V Hroznětínské ulici také vznikne nový přechod pro chodce, který bude osvětlený a splní všechny aktuálně platné normy.

Stavba chodníku byla zahájena v polovině srpna a měla by být dokončena ve druhé polovině září. V jejím průběhu nejsou naplánována žádná výrazná omezení dopravy nebo průchodu místem.