KARLOVY VARY
V Karlových Varech přešli dopravci na režim školního roku. Byly přidány doplňkové autobusy, které jezdí v časech odpovídajících začátku a konci výuky. Ceny zůstaly stejné. Studenti si mohou pořídit celoroční kartu, za kterou zaplatí tři sta šedesát pět korun. Před dvěma lety se radovali i senioři.

Byla snížena cena ročních jízdenek, ale i hranice, kdy si mohou tuto kartu pořídit. Od šedesáti pěti let si lidé mohou pořídit roční kartu za stejnou cenu jako studenti.

„Snažíme se vyjít vstříc lidem, kteří městskou hromadnou dopravu využívají nejvíce,“ dodal mluvčí magistrátu Jan Kopál.

OSTROV
V Ostrově se budou naopak spoje ubírat. Kvůli minimálnímu využívání některých spojů se vedení města rozhodlo určité spoje zrušit. Cena jízdného zůstává stejná, cestující zaplatí deset korun.

SOKOLOV
To v Sokolově vybírají nového provozovatele MHD a rozhodne výběrové řízení. Tomu současnému, kterým je firma Autobusy Karlovy Vary, končí smlouva k 31. prosinci 2018. Vedení města se zabývalo několika možnostmi, jak v příštím období MHD zajistit.

Jednou z nich bylo založení vlastní společnosti. Na základě právní analýzy, již si nechalo město vypracovat, se ale nakonec radní rozhodli pro otevřené výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách. „Kdybychom se rozhodli provozovat vlastní MHD, bylo by to pro město příliš nákladné a náročné. Ve hře bylo rovněž koncesní řízení, nebo založení společného podniku se soukromou společností. Právníci nám doporučili variantu uzavření smlouvy s dopravcem, který pro nás poskytne službu na zakázku,“ vysvětlil místostarosta Pavel Rybář.

S tím, že město si stanoví podmínky, za kterých bude dodavatel službu provozovat, smlouva bude uzavřena na deset let a tržby z jízdného zůstanou městu. Současnému dopravci město platí 12 milionů korun za rok. Kromě Sokolova zajíždí MHD do Těšovic, Dolního Rychnova, Březové, Svatavy a Lomnice.

CHEB
Město Cheb má až do roku 2019 smlouvu o provozování městské hromadné dopravy se společností Autobusy Karlovy Vary. Zatím se o změně provozovatele neuvažuje.

„Připadá v úvahu několik variant. Můžeme smlouvu prodloužit, můžeme založit i vlastní podnik na provozování této dopravy, ale protože to přesahuje rámec tohoto volebního období, dohodli jsme se s opozicí, že na podzim bychom vybrali některý z nejvhodnějších postupů, takže je těžké nyní předjímat,“ vyjádřil se chebský starosta Antonín Jalovec.

Obyvatelé Chebu mají největší výhrady k zastaralému vozovému parku hromadné dopravy. Jednotlivé jízdné pro dospělého stojí v hotovosti 20 korun, pokud zaplatí bankovní anebo čipovou kartou, zaplatí pouze 12 korun.