Provoz v této části frekventované trati mezi Chebem, Karlovými Vary a Chomutovem bude přerušen patrně na několik měsíců. Náklady na odstranění následků havárie jsou pak Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) odhadovány na 50 až 80 milionů korun.

„Na základě předběžných výsledků geologických průzkumů provedených v oblasti sesuvu části železničního náspu v úseku Hájek – Dalovice, se ukázalo, že původně zvažovaná varianta nouzového zprovoznění jedné traťové koleje není z hlediska dodržení bezpečnosti železničního provozu proveditelná,“ uvedl Marek Illiaš, mluvčí SŽDC.

Zbytek železničního tělesa není podle Illiaše konzistentní a je geologicky nestabilní. „V současné chvíli tedy neexistuje způsob, jak jej provizorně zajistit. Situaci dále komplikuje i jen velmi omezený přístup těžké mechanizace,“ poznamenal Illiaš.
Proto padlo rozhodnutí přistoupit k sanaci celého náspu v délce zhruba 70 metrů. Společnost Strix Chomutov, která odstraňovala prvotní následky sesuvu a souběžně prováděla geologické průzkumy, proto bude ve stavebních pracích bez přerušení pokračovat.

Sesuv půdy a poničená železniční trať u Dalovic na Karlovarsku
Trať po sesuvu zatím bude mimo provoz

„Ve výhledu několika příštích týdnů sejme železniční svršek, odstraní trakční sloupy a zbytky trakčního vedení a bude dále odtěžovat železniční násep. Zároveň bude dále zajišťovat průzkumy podloží. Na základě nasbíraných informací navrhne projektové řešení opravy železniční tratě,“ konstatoval Illiaš.

Podle momentálně dostupných informací budou práce vedoucí k plnému obnovení provozu po obou kolejích trvat několik měsíců.

SŽDC nyní zkoumá možnosti, jak dobu opravy maximálně zkrátit. Jednou z variant je i využití zadání zakázky v režimu odstranění havarijního stavu.

„Přestože se jedná o zcela nečekanou a neindikovanou poruchu, provedou pracovníci SŽDC nad rámec obvyklých pravidelných kontrol podrobný průzkum vytipovaných železničních úseků v širším okolí sesuvu,“ dodal Illiaš.

Svah se pod kolejemi dal do pohybu v sobotu 14. dubna. Jedna z kolejí se prohnula o několik metrů, druhá zůstala na místě. Na havárii se včas přišlo a provoz na trati byl ihned zastaven.

Doubský most přes řeku Ohři v Karlových Varech
Zmatky! Uzávěra mostu se opět odkládá. Anebo ne?