Nově vzniklou samosprávnou obec dnes tvoří čtyři místní části. Činov, Dolní Lomnice, Lučiny a Svatobor. Ta vznikla 1. ledna 2016 poté, co byl zmenšen vojenský újezd, prostor Hradiště. „Znak obsahuje dvouuchou vázu s květinami ze znaku města Doupova, což koresponduje se skutečností, že název obce je odvozen od její polohy na někdejším území vojenského újezdu Hradiště, které je v regionu Doupovských hor s nejvyšším vrchem Hradiště, a současně navazuje na dlouhou tradici zdejšího osídlení v okolí zaniklého města Doupova. Ve znaku je také doplněn jehličnatý strom, který symbolizuje lesy v katastru obce, těžbu dřeva a sídlo lesní správy.

Podkova symbolizuje chov koní. A cimbuřová pata štítu je odvozena z pozdější podoby znaku Doupova s květy a hradbou. Představuje současně odkaz na název obce. Modrá barva dolního pole vyjadřuje vodní toky na území obce a historickou hranici katastrů obcí Svatobor a Dolní Lomnice na řece Ohři. Lilie připomíná nejstarší historii území dnešní obce spojenou s cisterciáckým klášterem a jako mariánský atribut kostel Nanebevzetí Panny Marie,“ uvedl autor znaku Jan Tejkal. Kromě znaku byla schválena i nová vlajka, kterou také navrhl Jan Tejkal.

„Nová vlajka ze znaku přejímá pouze motiv historického znaku Doupova, ale další motivy nahrazuje pruhy ve znakových barvách, přičemž celkový počet pruhů, tří vodorovných a jednoho svislého, koresponduje s počtem čtyř místních částí obce. V červeném pruhu jsou dále tři bílé pětilisté květy se žlutými středy na zelených stoncích o dvou listech vyrůstajících ze žluté dvouuché vázy,“ dodal autor.