Ošacovací středisko Českého Červeného kříže, které zajišťuje nebo zprostředkovává pomoc lidem, co se ocitli v sociální nouzi či jiné krizové situaci, přišlo s dobrou zprávou. Lidí, kteří jsou ochotní pomoci potřebným, totiž přibývá.

Pomoc je určena všem, kteří ji potřebují, ať už se do svízelné situace dostali kvůli ztrátě zaměstnání, živelní pohromě, nebo z jiného důvodu,“ vysvětlila Věra Sládková, oblastní ředitelka Českého červeného kříže.

Počty dárců materiální pomoci se stále zvyšují, letos jich přišlo celkem 2 137. „Rok od roku ale také narůstá počet klientů a osob se žádostí. V tomto roce jsme pomohli 848 sociálně znevýhodněným osobám, z toho bylo 114 klientů a 734 osob se žádostí ze sociálních odborů. Můžeme potvrdit, že lidé z karlovarského okresu jsou dobří a obětaví,“ pochválila Sládková.