Nejvyšší nemocnost ARI byla ve 4. kalendářním týdnu v okrese Cheb (1302 nemocných na 100 000 obyvatel) a nejnižší v okrese Karlovy Vary (699 nemocných na 100 000 obyvatel), v okrese Sokolov byla nemocnost 999 na 100 000 obyvatel. Oproti minulému týdnu došlo k vzestupu počtu ARI ve všech třech okresech, a to o 49 procent v okrese Karlovy Vary, o 27,9 procenta v okrese Sokolov a o 33,8 procenta v okrese Cheb. V sezóně 2017/2018 eviduje krajská hygienická stanice v regionu osm potvrzených případů chřipky (5 z okresu Karlovy Vary a 3 z okresu Cheb). Ve dvou případech ve věkové skupině 6 až 14 let, v jednom ve věkové skupině 25 až 59 let a pět ve věkové skupině nad 60 let věku. Ve třech případech měli pacienti klinicky závažný průběh chřipky a museli být hospitalizováni na ARO nebo JIP, jeden pacient byl hospitalizován na JIP. Nejednalo se však o chřipku s klinicky závažným průběhem. Tři pacienti byli hospitalizováni na standardních odděleních a u jednoho pacienta se onemocnění obešlo bez hospitalizace. U jednoho klinicky závažného případu došlo k úmrtí, úmrtí ale nesouviselo s chřipkou. Celkem čtyřem pacientům byla podána antivirotika. V sedmi případech pacienti negovali očkování proti chřipce a v jednom případě se nepodařilo očkovací anamnézu zjistit.