Ostrý spor, který se rozhořel mezi vedením kraje a opozičním hnutím ANO kvůli uzavřené podatelně krajského soudu, což hejtmanství podle ANO tajilo, je zřejmě u konce. Činnost této služby pro občany v budově Okresního soudu v Karlových Varech se opět obnoví. Po jednání s hejtmanem Petrem Kulhánkem (STAN) to uvedla pověřená předsedkyně Krajského soudu v Plzni Věra Oravcová. Termín zprovoznění podatelny je podle hejtmanství závislý na jejím personálním zajištění.

„Paní předsedkyně mě ujistila, že se podatelna skutečně zprovozní, ale nejprve bude třeba vyčlenit příslušné pracovníky. V jednání pak pokračovala v Chebu, aby se seznámila se studií rekonstrukce tamní budovy soudu, kde by mohla sídlit plnohodnotná pobočka Krajského soudu v Plzni. Záměr by měl být doplněn o ekonomická data a potom už je to věcí interního jednání v rámci Ministerstva spravedlnosti,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek. Rovněž oslovil dopisem ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), aby mu popsal okolnosti vzniku zákonodárné iniciativy Karlovarského kraje, tedy změny sídla budoucí pobočky krajského soudu, a to z Karlových Varů do Chebu. I v tomto případě opoziční ANO poukazovalo na to, že s takto zásadní změnou nebyli krajští zastupitelé seznámeni.

Ilustrační foto.
Karlovy Vary chtějí družstevní bydlení. Pomoci má silný investor

„Uvažovaný záměr výstavby nové justiční budovy na vymezeném území v Karlových Varech je vzhledem k rozsahu a finanční náročnosti v následujících letech, či dokonce dekádách nerealistický. Z toho důvodu by pro nás bylo akceptovatelné umístění soudu do současné budovy Okresního soudu v Chebu, která by sice potřebovala menší stavební úpravy, ale už nyní disponuje odpovídajícími prostory jak pro jednací síně, tak pro administrativu,“ vysvětlil hejtman. Dodal, že právě proto vznikla zákonodárná iniciativa, jež je nyní v legislativním procesu v Poslanecké sněmovně. „Celému regionu by toto řešení přineslo pozitivní změny, protože by v krátkém čase vznikla plnohodnotná pobočka krajského soudu v Karlovarském kraji, čímž se naplní dikce zákona o soudech. Nešlo by zdaleka o tak vysokou investici státu, jakou by byla výstavba nové justiční budovy, a pro občany by odpadla nutnost cestovat na krajský soud v Plzni,“ uvedl hejtman. Podle něj jde navíc o zajímavou profesní výzvu pro okresní soudce, kteří by měli možnost profesního růstu do úrovně krajských soudců přímo v regionu. Hejtman také požádal ministra, aby uvedené argumenty podpořil i v komunikaci s vládou či v Poslanecké sněmovně.

Nečinné ale kvůli podatelně a pobočce soudu v kraji nezůstalo ani hnutí ANO. S žádostí o pomoc se na předsedu Krajského soudu v Plzni a ministra spravedlnosti koncem ledna písemně obrátila i krajská zastupitelka a místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Jana Mračková Vildumetzová, což veřejně slíbila. Vláda totiž podle ní na jednání 19. ledna neschválila otevření pobočky krajského soudu v Chebu, proto znovuzprovoznění podatelny je pro dostupnost justičních služeb pro lidi v kraji nezbytné. Exhejtmanka je toho názoru, že ozvat se a poukázat na nečinnost kraje v této kauze se vyplatilo kraji i lidem. „Je to myslím dobrá ukázka toho, jak moc je opozice důležitá. Doufám, že si to vedení kraje uvědomí a přestane s těmi neustálými útoky na nás. To nejdůležitější ovšem je, že se nám podařilo obnovit činnost podatelny krajského soudu v budově Okresního soudu v Karlových Varech. Předpokládám, že nyní vedení kraje udělá maximum pro to, aby podatelna byla otevřena co nejdříve,“ zdůraznila.