Jak vysvětlila mluvčí úřadu Michaela Tesařová, současný stav objektu není ideální, a proto ho například stát neposkytl jako ubytování ukrajinským uprchlíkům. "Interiér je ve velmi špatném stavu. Nicméně náš úřad v souvislosti s touto mimořádnou situací na Ukrajině vytipoval k potenciálnímu využití několik objektů, které má ve své správě. Špatný technický stav Mimosy vyžaduje její celkovou rekonstrukci. Objekt nebyl dlouhou dobu využíván," uvádí mluvčí Tesařová.

ÚZSVM převzal tento dlouho nevyužívaný objekt od Fakultní nemocnice Bulovka v minulém roce a začal pro něj okamžitě hledat nového vlastníka. "Hledali jsme někoho, kdo by mu vdechl nový život a nalezl pro něj smysluplné využití. V souladu se zákonem jsme lázeňský dům nejprve nabídli jiným státním institucím. Jelikož žádná z nich ale o něj neprojevila zájem, hledáme nyní nového vlastníka mimo stát prostřednictvím transparentní veřejné dražby, která se uskuteční 26. dubna v 10 hodin v budově ÚZSVM v Plzni na adrese Radobyčická 14. Minimální cena je stanovena na 16,6 milionu korun. Pro účast ve veřejné dražbě musí zájemci složit dražební jistotu, která činí 280 tisíc korun," informuje Tesařová.

Veřejnost, laická i odborná, má o tělocvičnu v Kolmé ulici právem obavy. Na místo přišli v pátek aktivisté, historici, památkáři i policisté.
Tělocvična v Kolmé ulici choutkám majitele odolala. Na jak dlouho?

Předmětem dražby je čtyřpodlažní stavba se zvýšeným přízemím a obyvatelným podkrovím, její výstavba se datuje do dvacátých let minulého století. "Dispozice je typická pro lázeňskou vilu. Obě patra i podkroví uličního průčelí jsou opatřeny balkonem. Uliční nároží mají válcové arkýře, kuželově zastřešeny věžicemi. Po znárodnění byla vila upravena na lázeňský dům, byty byly přestavěny na samostatné lázeňské pokoje se společným příslušenstvím, později zde byl vystavěn výtah. Lázeňský dům byl připojen na inženýrské sítě, v současné době jsou odpojeny. U lázeňského domu je na úrovni ulice vybudovaná garáž, která není propojena s domem. Nad domem ve svahu je umístěna stavba, jejíž účel není zřejmý, možné využití jako sklad," popisuje úřad lázeňský dům v dražební nabídce. Celková užitná plocha včetně prvního podzemního podlaží a podkroví je 827 metrů čtverečních, v každém nadzemním podlaží je zhruba 150 metrů čtverečních užitné plochy.

Lázeňský dům Mimosa si zájemci mohou před dražbou prohlédnout, a to ještě tento týden - 14. dubna v 19 hodin a nebo v úterý 19. dubna ve 14 hodin.