V podobě zřícenin se zde dochovalo několik domů. Vzkvétající osada, kam roklí vedla úvozová cesta z obce Háj, zanikla v padesátých poválečných letech. Od roku 2012 se sem ale začíná opět vracet život v podobě setkávání řezbářů, hudebníků, stonebalancerů a dalších umělců. A také tím, že parta nadšenců ze spolku DoKrajin pod vedením Petra Mikšíčka se o ruiny a blízké okolí stará.

Návštěvníky upoutá i pohled z údolí na dobovou úvozovou cestu z obce Háj, která je až dva metry zaříznutá do krajiny. Kolik lidí a povozů muselo za dobu existence cesty tudy projít a projet. Místní jistě měli své domovy rádi. „Byl to konec světa. Hlavně v zimě. Lidé byli úplně odříznutí od světa,“ řekla už dříve rodačka z Königsmühle paní Rosemarie Ernst, jak její vzpomínku cituje Národní památkový ústav na svých stránkách.

Stará vodárna v Tuhnicích.
PODÍVEJTE SE: Mototechna i pivovar v Rybářích. Ostudná místa v Karlových Varech

V okolí zaniklého mlýna se také rozprostírají květnaté podmáčené louky s výraznou druhovou pestrostí. Jde o přírodní rezervaci Horská louka u Háje. Jde o typicky krušnohorskou louku s výskytem vzácných druhů rostlin, ke kterým patří běloprstka bělavá, kropenáč vytrvalý, prstnatec Fuchsův a tučnice obecná.

O další tři kilometry dále od Königsmühle je v lese poblíž železniční zastávky Kovářská torzo vápenky z 1. poloviny 19. století. Vápenka zpracovávala vápnitý dolomit těžený ve dvou nevelkých lomech. Provoz byl ukončen v roce 1924. V roce 2020 byla dokončena částečná rekonstrukce.