Soutěž se koná v rámci Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana a tématem soutěže je vždy téma festivalové. Tématem letošního ročníku byly Narozeniny. Do soutěže se zapojilo celkem 7 tříd předškoláků a pouze dvě třídy 3. ročníků ZŠ. I přes nižší účast dětí ze základních škol, byl velký sál Domu kultury Ostrov zcela zaplněn, celkový počet dětí překročil hranici 250.

Děti soutěžily ve dvou kategoriích. Mladší, předškoláci, předvedly své výtvarné pojetí festivalových narozenin a starší děti, ty měly za úkol připravit si nějaké hudební, případně taneční, vystoupení. Hodnocení prací a vystoupení se ujala pětičlenná porota ve složení: Mgr. Irena Leitnerová (ředitelka Městské knihovny Ostrov), Ing. Miroslav Očenášek (ředitel Domu kultury Ostrov), Mgr. Ilona Steinerová, Walburga Mikešová (kronikářka města Ostrova) a ilustrátor Adolf Dudek. Porota to letos neměla vůbec jednoduché, protože zejména výtvarné práce byly opravdu velice vydařené.

V kategorii Pohádkové malování zvítězila ZŠ a MŠ J. V. Myslbeka – Žabičky a kategorii Pohádkové zpívání vyhrála třída 3. B ZŠ Masarykova Ostrov. Vítězové získali krásné velké dorty, ovšem ani ostatní neodešli s prázdnou. Všechny děti získaly drobnosti na památku a všechny soutěžní kolektivy získaly menší dortík. Po slavnostním předání cen následovalo úžasné vystoupení ilustrátora Adolfa Dudka.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na této akci podílejí, především Domu kultury. Máte-li zájem prohlédnout si soutěžní výtvory, stavte v knihovně, kde jsou vystaveny.

Jana Múčková, Městská knihovna Ostrov