V rozhovoru pro Deník to řekl přednosta Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň Dalibor Sedláček.

Co je lék Regeneron a jaký má na lidské tělo účinek?

Regeneron, přesněji léčivý přípravek REGN-COV2 obsahuje dvě léčivé látky casirivimab a imdevimab. Jedná se o monoklonální lidské protilátky vyrobené molekulárně biologickými postupy. Jejich úkolem je vazba na část povrchového receptoru původce onemocnění covid-19. Virus SARS-CoV-2 se u nemocných vyskytuje na sliznicích dýchacích cest a v krvi. Navázání protilátek na povrch viru zamezí jeho pronikání do buněk cílových tkání (např. do plic), a tím i jeho množení. Imunitní systém infikovaného člověka pak snáze virus z organizmu odstraní. Pro úplnost je nutno zmínit, že existují ještě dva podobné přípravky bamlanivimab a etesevimab. Další podobné látky jsou předmětem výzkumu.

Pro koho je lék vhodný? a kdy by se měl pacientům podávat?

Je určen k léčbě vysoce rizikových pacientů s pozitivním výsledkem PCR nebo antigenního testu, u nichž by mohlo dojít ke zhoršení onemocnění covid-19. Pacienti však musejí splňovat několik podmínek.

Jaké podmínky máte na mysli?

Přípravek mohou zdravotníci podat do 10 dnů od nástupu příznaků dospělým a dětem starším 12 let, vážícím alespoň 40 kilogramů. Lék je možné použít pokud klinický stav pacienta nevyžaduje hospitalizaci pro covid-19, včetně léčebného podávání kyslíku. Pacientům je aplikován za předpokladu, že je jejich dlouhodobá prognóza vyhodnocená jako příznivá.

Český pohár zimního plavání otužilců na Boleváku.
PODÍVEJTE SE: Otužilci v Plzni plavali o pohárové body

Hovořil jste o vysoce rizikových pacientech, kteří to jsou?

Musí splňovat alespoň jedno z následujících kritérií: věk 65 let a výše, je obézní, nebo má chronické onemocnění ledvin, jater, či plic, má cukrovku či trpí poruchou imunity, případně je na imunosupresivní léčbě. Rizikoví pacienti mohou být lidé s onkologickým či hemato-onkologickým onemocnění s aktuálně probíhající léčbou, mohou trpět poruchami srážlivosti krve, neurologickým onemocněním ovlivňujícím dýchání, atd. U osob ve věku nad 55 let musí být současně splněno alespoň jedno z těchto kritérií – kardiovaskulární onemocnění, vysoký tlak, chronické onemocnění dýchacích cest či obezita.

A co musejí splňovat děti a mladiství ve věku od 12 let?

Index tělesné hmotnosti musí být větší než 85. percentil podle růstových grafů, srpkovitá anémie, vrozené nebo získané onemocnění srdce, některá nervová onemocnění (např. dětská mozková obrna), zdravotní stav pacienta vyžadující technickou podporu (např. tracheostomii, gastrostomii nebo přetlakovou ventilaci nesouvisející s onemocněním covid-19), astma nebo jiné chronické respirační onemocnění vyžadující každodenní podání léků. Mohou se vyskytnout i další kritéria, která posoudí ošetřující lékař.

Regeneron se rovněž podává osobám, které nebyly plně očkovány nebo díky poruše imunity pravděpodobně nedosáhnou po vakcinaci plné imunitní odpovědi, a byly vystaveny riziku nákazy. Rizika jsou rovněž přesně specifikována a jejich posouzení je opět v rukou lékaře.

Mohou si lidé o tento lék sami zažádat? Pokud ano, na koho se mají obrátit?

Žádost o lék podává vždy praktický lékař či specialista. Na základě vyhodnocení indikací a rizikových stavů vyplní žádanku o podání monoklonální protilátky a elektronicky ji odešle do Informačního systému infekčních nemocí. Poté kontaktuje některé z aplikačních míst. Těch je v Plzeňském kraji v současné době sedm, např. v Klatovské nemocnici, v Privamedu a ve Fakultní nemocnici v Plzni. Po potvrzení vhodnosti aplikace je pacient objednán k podání přípravku na konkrétní den a hodinu. Je potřeba počítat s tím, že nutná administrativa, podání léku a následné sledování zabere asi dvě hodiny.

Melton Williams a Vladimíra Hrušková v Plzni 1945.
Před odchodem z Plzně slavili američtí ‚empíci‘ dvojitou svatbu

Je lék dostatečně účinný?

Přípravek je účinný, pokud se podá ve správnou dobu, tedy nejdéle do 10 dnů od prvních příznaků onemocnění, lépe však co nejdříve. Podání Regeneronu lze opakovat za 4 týdny v poloviční dávce v případě, že je pacient trvale vystaven infekci.

Je lék prověřený a pacienti tak nemusí mít strach z vedlejších účinků?

Všechny potenciální léčivé přípravky podléhají přísným laboratorním a klinickým zkouškám, takže ani v případě Regeneronu tomu nebylo jinak. Přesto, tak jako každý jiný, může mít i tento lék některé vedlejší účinky. K těm nejzávažnějším patří alergické reakce. Proto u osob s prokázanými mnohočetnými alergiemi musíme být při podávání přípravku velmi opatrní. Regeneron se v případě léčebného užití podává cestou nitrožilní infúze, trvající nejméně 30 minut. Dalších asi 60 minut musí být pacient pod dohledem zdravotníků pro případ, že by došlo k alergické reakci.

Má Fakultní nemocnice Plzeň tohoto léku dostatečné zásoby?

Ano, nejméně pro 400 pacientů a zásoba se průběžně doplňuje z lékárny Fakultní nemocnice Praha Motol.

Kolika pacientům už byl Regeneron ve FN Plzeň podán?

Počet dávek léku podaných ve FN Plzeň se blíží dvěma stovkám.