V případě sokolovské školy uhradí kraj jako sankci 11 milionů korun, původně to mělo být zhruba desetkrát více. U školy v Ostrově byla kraji vyměřená pokuta 350 milionů korun snížena na 88,7 milionu korun.

Na stavbu Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově za přibližně 400 milionů korun čerpal kraj dotaci z ROP Severozápad.

„Ministerstvo financí rozhodlo v tomto případě o platebních výměrech na 176 milionů korun, které snížilo o 75 procent. Díky včasné reakci školy na původní platební výměr, kdy požádala o prominutí odvodu, je aktuální výše údajného porušení rozpočtové kázně 11 milionů korun, což je šest procent původní sankce," uvedl náměstek hejtmana Jakub Pánik (ČSSD).

Karlovarský kraj musel už dříve uhradit státu sankci ve výši 44 milionů korun. Teď tedy požádá o vrácení 33 milionů, které zaplatil nad rámec konečné výše pokuty.

„Za tři roky se sankce, která hrozila dokonce v plné výši ceny projektu, snížila na 11 milionů korun. Pokuta teď představuje už jen několik procent hodnoty stavby," poznamenal Pánik.

Podotkl, že kraj připouští, že určitá drobná pochybení při stavbě vznikla. Nebude proto už dál výši pokuty rozporovat a přijme ji.

Z velkých projektů, za které Karlovarský kraj dostal vyměřené pokuty, zbývá ještě dořešit výstavbu Centra technického vzdělávání v Ostrově.

Za údajná pochybení při stavbě střední školy dostal kraj původně pokutu 350 milionů korun. Ta byla už částečně snížena na čtvrtinu, tedy na 88,7 milionu korun. Přesto ale kraj chce nadále o snížení sankce bojovat ještě u správního soudu.