„Zatím nemáme hlášeno žádné velké shromáždění, takže počítáme se standardní službou a nasazením. Zatím jediná akce by se měla konat u hlavní pošty a ve Smetanových sadech, ale tam je očekáváno zhruba sto osob,“ uvedl Marcel Vlasák, velitel Městské policie Karlovy Vary.

Větší shromáždění je nahlášeno do Sokolova, kde bude na průběh dohlížet státní policie.

„Máme v Karlovarském kraji nahlášenou prozatím jednu větší akci, a to v Sokolově. Ta by se měla konat v pátek 15. listopadu 2019 a účastnit by se jí mělo kolem 600 studentů. Vzhledem k této nahlášené akci byl navýšen výkon policejních hlídek, které budou po celou dobu této akce dohlížet na veřejný pořádek,“ uvedla Zuzana Týřová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Pokud se budou vyskytovat další shromáždění a akce, budou na to policisté samozřejmě operativně reagovat. Žádné manévry se ale nechystají a nic nenasvědčuje tomu, že by měl být někde problém.