Vodní nádrž Žlutice spadá do ochranného pásma vodního zdroje. Jakýkoliv vstup, a to i do okolí, je tedy přísně zakázán. Policisté se zaměřili například na neoprávněné vstupy či rybaření ve vodní nádrži, jelikož rybáři i přes vyslovený zákaz v nádrži rybaří. Kontrolovali vstupy do prvního ochranného pásma vodního zdroje, kam je taktéž vstup přísně zakázán. Policejní kontroly probíhaly ve spolupráci s pracovníky Povodí Ohře, kteří měli k dispozici člun.

Policie kontrolovala i chatové oblasti a zahrádkářské kolonie ve Žluticích a okolních obcích. Policisté prohlédli několik desítek zazimovaných objektů, u kterých neshledali žádné protiprávní jednání. Radili zahrádkářům a chatařům, jak si správně své objekty zabezpečit na zimní období. Obdobné preventivní akce bude policie namátkově dělat celý podzim i zimu.

Jaké jsou možnosti? Jde především o následující rady a opatření:

• Zabezpečte si rekreační objekt především certifikovanými mechanickými zábrannými prostředky (dokonalý bezpečnostní zámkový systém, zodolněné dveře, mříže, uzamykatelné okenice).

• Věnujte pozornost zejména stavebním otvorům (vstupní dveře, okna, verandy).

• Pro vyšší standard ochrany využijte elektronickou ochranu, případně připojení objektu na pult centralizované ochrany.

• Objekt mějte správně pojištěný nejen proti krádeži, ale i proti požáru.

• Nechlubte se před neznámými lidmi majetkem uloženým v objektu.

• Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí. Poznamenejte si výrobní čísla elektrických přístrojů.

• Cennější věci rozhodně nenechávejte přes zimu v rekreačním objektu, ale odvezte je do bezpečí.

• Při pobytu na chatě si všímejte pohybu neznámých osob a aut. I případné svědectví je důležitým vodítkem pro práci policie. Nebuďte neteční – dnes navštívil zloděj souseda, zítra se to může stát i Vám!

• Rekreační objekt nepravidelně navštěvujte i v zimě. Uklizený sníh budí zdání neustálé kontroly.

• Při podezření z vykradení zásadně nevstupujte do objektu, neuklízejte po zlodějích a věc oznamte neprodleně policii.

• Vše důležité po vypátrání odcizených věcí a dopadení pachatele oznamte do policejního protokolu.

• Policie neprovádí pouze represi, ale pomocí preventivních návštěv rekreačních oblastí, rozhovorů a navazování neformálních vztahů s chalupáři předchází možné majetkové kriminalitě.

Zdroj: PČR