V okolí základních škol tak policejní hlídky věnovaly zvýšenou pozornost přechodům pro chodce, kde byly k vidění častěji než jiný čas v roce. Před vybranými školami v kraji potom policisté pro děti připravili naučný program související s přecházením po „zebře“.

„Nejčastěji rozšířenou chybou i mezi dospělými je stále mylné přesvědčení, že chodec má na přechodu absolutní přednost,“ uvedla Zdeňka Papežová, krajská koordinátorka Policie ČR.