Z tohoto počtu kontrol zjistili policisté 434 dopravních přestupků, kdy 387 vyřídili blokovou pokutou a 47 oznámili příslušnému úřadu. Nejvíce pokut, a to shodně 92, padlo za porušení rychlosti a za nevyhovující technický stav. Díky kontrolám se povedlo odhalit i dva pachatele trestné činnosti a vypátrali jednu hledanou osobu. I přesto, že byla akce avizovaná dopředu, našli se i dva řidiči, kteří byli pod vlivem alkoholu, a hned osm jich požilo návykové látky. „Nekázeň řidičů na silnicích pokračuje, v rámci snížení počtu dopravních nehod budou pokračovat i další bezpečnostní akce," dodala mluvčí.