Oněch téměř deset tisíc lidí, kteří se v plebiscitu vyjádřili pro repliku Vřídelní kolonády, může pomoci rozhodnout i blížící se podzimní komunální volby. A to je lákavé. Na dotaz, zda by Ota Řezanka, jeden iniciátorů referenda, uvažoval o vstupu do politiky, odpověděl, že v žádném případě. „I když mi to stále někdo podsouvá, já takhle nepřemýšlím. Jsem spokojený s tím, co dělám. Referendum jsme zorganizovali pro lidi a a ještě jednou jim děkujeme, že přišli a hlasovali, pro nás je to fantastický výsledek,“ uvedl Ota Řezanka.

S jednoduchým návodem, jak výsledky referenda přenést do praxe, přišlo hnutí Karlovaráci „Na nejbližším jednání zastupitelstva navrhneme vznik komise pro řešení problémů Vřídelní kolonády, jejímiž členy budou zastupitelé a zástupci iniciátorů referenda,“ uvedl za Karlovaráky karlovarský zastupitel Pavel Bouška.

Toto uskupení by pak podle hnutí Karlovaráci mělo koordinovat činnost jednotlivých komisí a výborů města a iniciovat jednání, přinášet nové myšlenky. „Hlavně však shromažďovat veškeré informace na jednom místě o plánech a pracích na Vřídelní kolonádě tak, aby byly přístupné široké veřejnosti,“ vysvětlil Pavel Bouška. A doplnil, že výsledky referenda nikoho neopravňují k jásotu a výskání. „Buďme pokorní. K jeho platnosti chybělo málo a poměr sil přišedších byl jednoznačný: pro repliku. Je to pro mne pro nás? jasný pokyn, abychom se všichni pokusili domluvit na optimálním řešení. Kostky dalšího postupu již byly vrženy rukou Josefa Märze návrhem a následně schváleným prosincovým usnesením zastupitelstva o dalších krocích ve vztahu k Vřídelní kolonádě. Myslím, že by bylo namístě nyní jednoznačně trvat na jeho textu,“ zdůraznil Pavel Bouška. Karlovaráci na tomto zastupitelstvu prosadili, aby rada únorového jednání předložila rozsah a harmonogram havarijních oprav stávajícího stavu, včetně nákladů a jednoznačný harmonogram uspořádání architektonické soutěže na novou Vřídelní kolonádu, spolu se zadáním tohoto úkolu Kanceláři architekta města.


Primátor Petr Kulhánek (KOA) uvedl, že zatím návrh hnutí Karlovaráci nemůže hodnotit ani komentovat. „Chci se nejdříve zeptat, kde vidí přidanou hodnotu této skupiny. Chybí mi tam zastoupení odborníků,“ konstatoval.

Podle Pirátů to nejcennější, co bychom si z výsledku měli vzít, je velký zájem občanů o dění v našem městě. „Účast odpovídala komunálním volbám. A to ještě celá řada lidí „hlasovala nohama“, to znamená, že se o dění aktivně zajímali, ale hlasovat nešli, protože nechtěli, aby bylo referendum platné. V posledních letech se neobjevilo takové zaujetí veřejnosti, jako v případě kolonády,“ uvedl za Piráty Jindřich Čermák. Podle Pirátů to jen ukazuje na skutečnost, že lidé by se rádi zapojili do dění ve městě, jen kdyby jim magistrát častěji dopřával sluchu. „Transparentnost a participace, to jsou slovíčka, která se cestou z pátého patra pravděpodobně někam zatoulala. Situace kolem Vřídelní kolonády až moc připomíná kontroverze kolem plánu na integrovaný dopravní terminál,“ doplnil Jindřich Čermák.

Podle Pirátů je třeba především citlivě zajistit samotné srdce Vřídla, tedy jeho zázemí. „Po jeho přesunutí je možno začít s demontáží kolonády, kterou nahradí stavba vzešlá z mezinárodní architektonické soutěže, ve které může klidně zvítězit i replika Fellner & Helmer. Příprava soutěže musí začít okamžitě, nebýt liknavosti města, parametry soutěže už jsme mohli mít,“ míní Piráti. Soutěž podle nich musí zahrnovat území nejenom kolonády, ale také Divadelního náměstí, a po dohodě s majiteli pozemků také území „kamenolomu“ a proluky po domu „U Bílého lva“. „To vše v kombinaci s maximální otevřeností a informovaností občanů,“ chtějí Piráti.