„Za posledních deset let se počet seniorek, kterým je pětašedesát a více, zvýšil o více než třicet procent. Počet stejně starých mužů vzrostl dokonce o více než čtyřiačtyřicet procent,“ vysvětlila aktuální informace ředitelka Českého statistického úřadu Karlovarského kraje Jaroslava Šenitková.

Z celé republiky je na tom Karlovarský kraj nejhůře se vzděláním. „Základní nebo žádné vzdělání měl v roce 2018 nejvyšší podíl mužů starších 15 let, přesně 16,8 procenta,“ upřesnila ředitelka Šenitková.

V Karlovarském kraji dosáhlo vysokoškolského vzdělání pouze 11,5 procenta mužů a 13,3 procenta žen, což je podle Šenitkové druhý nejhorší výsledek v České republice. „Z dostupných dat je zřejmá převaha žen ve vyšších stupních vzdělávacích zařízení nad muži, z toho lze usuzovat, že ženy mají větší zájem o prohlubování své kvalifikace,“ dodala.