Pokud, jak Deníku řekl, někdo ze svého přesvědčení Havla uctívá, on to chápe, ale sám tak neučiní.

„Já samozřejmě ctím a uznávám, že ten, kdo měl Václava Havla rád, mu vzdává hold, ale já jsem ho rád neměl,” řekl Hojda.

„S KSČM nikdy nekomunikoval, nikdy ji nezval k jednání na Hrad, schvaloval bombardování Jugoslávie,” vyjmenoval své důvody.
Svůj postoj oznámili komunističtí poslanci svému klubu ráno na jednání. Tomu nezbývalo nic jiného než ho vzít na vědomí. Klub nemohl nijak zasáhnout, nutit členy strany k účasti na pietě by bylo proti jejich přesvědčení.

Pavel Hojda vstoupil v roce 1972 do KSČ a od roku 1980 za ni zasedal v městském zastupitelstvu Chebu. V roce 1998 byl poprvé z kandidátky KSČM zvolen poslancem parlamentu. Svůj mandát obhájil i v následujících třech volbách. Je místopředsedou hospodářského výboru, členem volební komise a stálé delegace do parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.