ROP Severozápad letos městům a obcím nabízí 3,5 miliardy korun. A toho by měly maximálně využít. V návaznosti na jednání Výboru Regionální rady, které se konalo 29. ledna 2010 na Červeném Hrádku u Jirkova, je k tomu vyzval místopředseda Výboru Tomáš Hybner.

„Z ROP Severozápad se bude letos rozdělovat přibližně 3,5 miliardy korun. Výzvy k předkládání projektů budou vyhlášeny prakticky ve všech oblastech, které jsou podporovány. Města a obce z našeho regionu by měly podat své projekty. Mnoho dalších příležitostí už nebude a byla by škoda, kdyby kvalitní projekty zůstaly ležet někde v šuplíku,“ řekl Hybner.

Nejvíce peněz, bezmála 1,2 miliardy korun, je letos připraveno pro oblast rozvoje cestovního ruchu. Další významná část rozdělovaných dotací, přes 670 milionů korun, pak bude směřovat do rozvoje dopravní obslužnosti v Ústeckém a Karlovarském kraji. Mezi projekty zaměřené na modernizaci infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů ROP Severozápad rozdělí přes 150 milionů.

„Na podporu revitalizace a regenerace středních a malých měst je připraveno 296 milionů korun. Pro projekty obcí, které mohou dotace získat na modernizaci své infrastruktury i zpracování rozvojových projektů, je připraveno přibližně 200 milionů korun. Je potřeba připomenout, že jde pravděpodobně o poslední velké výzvy k podávání projektů. V ROP Severozápad pochopitelně část prostředků zbývá jako rezerva, ale to, kolik z nich bude ještě rozdělováno, záleží na pohybu kurzu koruny v příštích letech,“ připomněl Martin Havel, první náměstek hejtmana Karlovarského kraje a člen Výboru Regionální rady.

První letošní výzva ROP Severozápad k předkládání projektů je už v běhu. Od poloviny ledna mohou zájemci podávat integrované plány rozvoje měst zaměřené na modernizaci hromadné dopravy. Mezi takto zaměřené projekty se bude rozdělovat 486 milionů korun. Žádosti je možné podávat do 15. dubna.

Plán na rok 2010 dále počítá s vyhlášením výzev k předkládání projektů ve dvou hlavních vlnách. Od dubna do června bude možné podávat projekty zaměřené například na rozvoj infrastruktury v oblasti lidských zdrojů, revitalizaci a regeneraci středních a malých měst, investice pro zlepšení fyzické infrastruktury obcí a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu.

V květnu se počítá s vyhlášením výzvy pro projekty budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvětu veřejnosti a projekty, které řeší zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení.