Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří byli přesvědčeni, že tito lidé musí dostat příležitost vyprávět svůj příběh. V archivu Paměť národa tak jsou svědectví nejen válečných veteránů, vězňů nacismu a komunismu, disidentů, ale například také agentů StB.

„Cílem podpořeného projektu je vytvořit zastoupení organizace POST BELLUM v Karlovarském kraji, a to formou fungující pobočky se stálým týmem pracovníků. Díky tomu bude možné zpracovávat zajímavá svědectví a natáčet rozhovory s pamětníky přímo ve studiích v blízkosti jejich domova, což je s ohledem na jejich mnohdy pokročilý věk velkým benefitem,“ uvedla krajská radní pro oblast kultury a památkové péče Oľga Haláková.

Získané vzpomínky místních obyvatel budou následně prezentovány formou besed, výstav, kino promítání a dalších aktivit široké veřejnosti v regionu. Projekt bude realizován i za přispění z jiných zdrojů. Více informací o aktivitách neziskové organizace a sbírce Paměť národa na webu POST BELLUM.