Ke zlepšení stavu by mohla pomoci sbírka potravin, která se uskuteční v sobotu 21. listopadu ve vybraných obchodních řetězcích.

„Lidé budou moci v tento den od 8 hodin do 18 hodin věnovat trvanlivé potraviny nebo drogistické zboží,“ informoval Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje. Navíc až do 30. listopadu je možné darovat potraviny i prostřednictvím on-line nákupu.

„Troufám si tvrdit, že za takto náročných podmínek se potravinová sbírka ještě nekonala,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, který sbírku spoluorganizuje. „Jarní kolo muselo být kvůli koronavirové pandemii zrušeno a situace se začala postupně stávat kritickou. Chtěl bych proto poděkovat všem obchodním řetězcům za to, jak rychle dokázaly zareagovat a formou dobrovolných darů vyřešit nejhorší období, do kterého se potravinové banky dostaly,“ řekl. „Přípravu podzimní sbírky jsme úzce koordinovali i s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou, abychom zajistili plnou bezpečnost sběru potravin. Nikdo se proto nemusí obávat zdravotního rizika a může přijít pomoci lidem v tíživé životní situaci,“ dodal.