Až během příštího roku by se mělo rozhodnout, jaká bude podoba rychlostní silnice I/13 vedoucí z Ostrova do Chomutova, na kterou čekají řidiči využívající tuto trasu už desítky let. Během nich se například vedou diskuse, kudy by vlastně silnice měla vést, protože prostoru pro ni příliš není. Ohraničuje jej řeka Ohře a přilehlé údolí. V roce 2022 teprve přitom padne konečné slovo, zda komunikace bude čtyřproudá.

"V současné době je schválena nová kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2050. Dle této kategorizace je výhledově plánována silnice I/13 v několika různých kategoriích dle predikovaných intenzit pro jednotlivé úseky," informuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Právě silnice I/13 je naprostou dopravní prioritou pro starostu Ostrova, krajského radního pro oblast dopravy a nově zvoleného poslance Jana Bureše (ODS). "Věřím, že po sestavení nové vlády a nového parlamentu, se začne více pracovat na přípravě silnice I/13. Tak, aby až bude dokončena D6, se mohlo se stavbou téhle silnice, také nesmírně důležité pro náš kraj, začít," poznamenává Bureš.

Podle něho bude mít na tom, zda bude I/13 čtyřproudová, rozhodující fakt hustota dopravy. "Otázkou ovšem je, který úsek se bude brát v úvahu, zda jen Ostrov - Květnová, nebo až Ostrov - Liberec. V současné době se totiž uvažuje o variantě čtyřpruhu. Pokud by se bral kratší úsek, tak by na to hustota dopravy nestačila, pokud by se bral v potaz úsek Ostrov až Liberec, tak už by to vyšlo," vysvětluje Bureš. V prvním případě by se pak rozhodovalo mezi Ostrovem a Květnovou o dvoupruhu, maximálně o střídavém trojpruhu.

Samotná rychlostní silnice by se pak podle Bureše právě kvůli Ohři střídala na obou březích, část by vedla po levé, část po pravé straně. Reálná realizace je ale až po dokončení D6, tedy přibližně v roce 2025.

"U navazujícího úseku Ostrov – Chomutov se o kategorii rozhodne na základě technicko - ekonomických studií (TES). V současné době jsou zpracovány dvě TES pro stavby „I/13 Klášterec nad Ohří, obchvat“ a „I/13 Klášterec nad Ohří – Chomutov“. Tyto TES budou předloženy na centrální komisi ministerstva dopravy (CKMD) k rozhodnutí o další projektové přípravě a sledované kategorii. K tomu by mělo dojít v průběhu roku 2022," upřesňuje mluvčí ministerstva.

V úseku Chomutov až Teplice je podle Jemelky dnes převážná část silnice I/13 provozována ve čtyřpruhovém uspořádání vyjma průtahu Bílinou. "V této souvislosti je možno uvést, že v září 2021 CMKD schválila záměr projektu na budoucí tunelový průtah Bílinou ve čtyřpruhovém uspořádání," pokračuje mluvčí ministerstva dopravy.

Aktuálně je v projektové přípravě stavba I/13 tazkvaná Kladrubská spojka, která bude vycházet z nynější silnice I/13 v prostoru obce Kladruby a napojena bude na současnou čtyřpruhovou silnici I/63. "Po vybudování Kladrubské spojky bude proto silnice I/63 v celé délce až k dálnici D8 přeznačena na silnici I/13. Kladrubská spojka je projektována jako čtyřpruhová komunikace s předpokládanou realizací v letech 2025 až 2027," dodává mluvčí Jemelka s tím, že všechny současně připravované stavby jsou přeložky či případně rozšíření silnice I/13. Rozhodně se nejedná o zcela nový koridor, výjimkou je pouze úsek D8 – Děčín - Manušice – I/9.