Ve dvojjazyčné publikaci nabízí pět českých a šest německých autorů ty nejzajímavější příběhy z oblasti Krušných hor. Současnost se prolíná s minulostí, realita každodenního života s dávnými pověstmi, putování kouzelnou krajinou končí nezřídka zločinem.

Knihu si mohli zájemci na místě zakoupit a nechat si ji podepsat od přítomných autorů. Vedle toho na akci došlo také ke čtení vybraných textů. Návštěvníci tak mohli slyšet například povídku „Kalich smrti“ od Ralfa Alexe Fichtnera nebo „Záhadného muže s pelerínou“ od Radky Janků. Knihu vydala a akci pořádala Nadace St. Joachim.