Město se stará o stav svých památek i památkové zóny, jak může. O kácení lípy by se nerozhodovalo, kdyby to nebylo nezbytné.

„Úřední rozhodnutí je od počátku stejné. I přes různé zkoušky, které mezitím proběhly, nám byla doporučena její likvidace," uvedla starostka Bečova Olga Haláková.

Iniciativa některých obyvatel hovoří proti tomuto aktu, ve hře jsou ale i jiné faktory, kvůli kterým je třeba podniknout takovéto kroky. „Celá problematika se totiž dotýká i dopravní průjezdnosti v daném úseku," doplnila Haláková.

Radnice má v ruce veškerá povolení ke kácení, otázka případné náhrady za poražený strom zůstává prozatím otevřená.