Výstavba úřadu práce, projekt „ÚP ČR – Karlovy Vary – výstavba nového sídla úřadu", byla realizována od listopadu 2010 do října 2011 za finanční spoluúčasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj v souladu s prohlášením řídícího orgánu Integrovaného operačního programu „Šance pro Váš rozvoj".

Celkové náklady stavby včetně projektové dokumentace, inženýrské činnosti a vybavení budovy nábytkem jsou 82,2 milionu korun. „Z toho podíl prostředků EU činí 59,1 milionu korun," doplnila Andrea Bocková, mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje.

„Projekt výstavby nového objektu je plně v souladu s cílem zvýšení kapacity služeb zaměstnanosti, rozšíření služeb poskytovaných zejména zaměstnavatelským subjektům, prohloubení a zkvalitnění služeb uchazečům a zájemcům o zaměstnání především orientací na individuální přístup a zlepšení kvality nabízených samoobslužných řešení. V neposlední řadě zcela zásadním způsobem mění podmínky pro klienty i zaměstnance úřadu práce, což jednoznačně naplňuje nosnou myšlenku projektu – modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj," uvedla mluvčí Úřadu práce Veronika Rohošková.

Samotná budova je realizována jako třípodlažní objekt. V přízemí budovy bude odbavena většina klientů v oblastech zprostředkování zaměstnání, výplaty dávek podpory v nezaměstnanosti a výplaty nepojistných sociálních dávek s výjimkou dávek státní sociální podpory. V prvním patře budovy jsou realizovány činnosti trhu práce, informačně – poradenského střediska, projektů EU a je zde umístěna multifunkční učebna a zasedací sál. V nejvyšším patře budovy jsou kanceláře vedoucích pracovníků krajské pobočky a veškeré technologické vybavení.

„První zkušenosti od zahájení činnosti úřadu v novém objektu od 10. dubna potvrzují, že veškerá očekávání, která byla do projektu vkládána, byla splněna," doplnila Rohošková.

Bývalá vila v centru obchodně správního centra Karlových varů, v níž Úřad práce sídlil, patří stále Ministerstvu práce a sociálních věcí. Podle Veroniky Rohoškové zde nyní sídlí Inspektorát práce a pracuje zde také devět lidí z agendy státní sociální podpory.