Čtyři z nich ocenilo plaketou J.A.Komenského. Chce jim tímto poděkovat za jejich práci. Spolu se všemi sokolovskými kantory se chce vedení radnice v budoucnu pravidelně setkávat a debatovat o jejich problémech i úspěších.

„Oceňovat pedagogy v den jejich svátku a oslavovat jejich práci v Den učitelů je tím nejmenším, co může společnost pro kantory udělat. Stejnou pozornost bychom ale měli věnovat vaší nelehké práci, která je spíše posláním, i ve zbývajících dnech roku. Cítíme, že máme vůči vám jistý dluh, který je nezbytné splatit a zasadit se o to, aby už v budoucnu nevznikal. Město Sokolov by v tom chtělo jít ostatním příkladem a ´svým´ učitelům se věnovat po celý školní rok. Tedy nejen v den jejich svátku,“ přeje si starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Práce s dětmi je podle ní mnohem náročnější a složitější než před dvaceti či třiceti lety.

„Jsou mnohdy nesamostatné, nesoustředěné, bohužel roste i jejich agresivita. A příliš potěšující není ani fakt, že na úctu k učitelům zapomínají nejen školáci, ale také jejich rodiče. Přitom vzájemná úcta, respekt mezi všemi zainteresovanými stranami a ochota vzájemně si naslouchat můžou pomoci s řešením věcí zdánlivě neřešitelných,“ dodala.

Rodiče by měli být učitelům partnery, stejně tak jim chce být partnery a oporou také město.