Palčivá otázka dostavby silnice R6 je stále aktuálním a pro mnohé obce i motoristy velmi důležitým tématem. O to, aby stavba nebyla pouze nesplněným snem, se snaží i pracovní skupina, kterou vede poslankyně Jana Suchá (Věci veřejné).

„Problematiku skutečně sledujeme. Když jsme zjistili, že v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury je na R6 vyhrazená nula, tak jsem se začala uPalčivá otázka dostavby silnice R6 je stále aktuálním a pro mnohé obce i motoristy velmi důležitým tématem. O to, aby stavba nebyla pouze nesplněným snem, se snaží i pracovní skupina, kterou vede poslankyně Jana Suchá (Věci veřejné).

„Problematiku skutečně sledujeme. Když jsme zjistili, že v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury je na R6 vyhrazená nula, tak jsem se začala u ministra dopravy Víta Bárty zajímat, jak to tedy s celou situací vypadá,“ uvedla Suchá. V pracovní skupině jsou kromě ní ještě zastoupeni poslanci Rudolf Chlad (TOP09), Jan Bureš (ODS), Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic.

Jelikož Bárta před časem zmínil, že by zatím preferoval obchvaty, tak se právě na ně nyní pracovní tým zaměřil. „Řešíme nyní obchvat Lubence, na který lidé dlouho čekají a je velmi důležitý i pro Karlovarský kraj. S ministrem Bártou jsem měla v parlamentu ústní interpelaci, kde přislíbil, že na výkup a přípravu obchvatů je na rok 2011 přichystáno zhruba 40 milionů korun. To by podle Ředitelství silnic a dálnic prozatím na tyto věci stačilo. Neztrácíme tedy naději a hledáme úspory, jak by se mohla stavba zlevnit,“ sdělila poslankyně Suchá.

Její slova potvrdil také poslanec Jan Bureš (ODS). „Skutečně táhneme za jeden provaz, a to i s ostatními kolegy. Zatím se nám daří alespoň to, že projekt neusnul a stále se pracuje na jeho přípravě. Podle mě by také dost pomohlo, kdyby se stavba třeba více rozfázovala a soutěžilo se po menších částech, to by dalo šanci i regionálním firmám,“ sdělil Bureš.

Nejdůležitější je podle poslance, aby se nezastavila příprava. „To by mohlo zmrazit stavbu i na deset let, kdyby na ni byla v rozpočtu nula,“ uzavřel Bureš.

Situaci sleduje také hejtman Karlovarského kraje. „S poslanci z našeho kraje neustále řešíme situaci kolem rychlostní silnice R6. Je dobře, že je projekt zase o kus dál,“ konstatoval hejtman Josef Novotný.