„Nejvíce se na kladném hospodaření projevily vyšší daňové příjmy, a to zhruba o sedmadvacet milionů korun, a neočekávaný byl také zisk z nuceného odprodeje akcií České spořitelny, jejichž držení už nebylo pro město výhodné. Za ty jsme utržili zhruba dvacet milionů korun,“ vysvětlil starosta města.

Na druhou stranu ale Jan Bureš poukázal také na nižší nedaňové příjmy, kde byl rozdíl sedm milionů. Výrazně nižší byly i kapitálové a provozní náklady města.

„Přebytky chceme rozdělit a převést do sociálního a rezervního fondu a fondu budoucnosti. Dále počítáme s finančními prostředky na nedokončené investiční akce z roku 2018 a samozřejmě uvažujeme o zvýšení částky na podporu sportu a sociálních služeb,“ dodal starosta.

Hospodaření města Ostrova už prošlo i nezávislým auditem, který neshledal žádné chyby a nedostatky. Odsouhlasit ho ale musí ještě městské zastupitelstvo.