Stavba přemostění přišla na celkem 23,6 milionu korun, cena oproti plánovaným nákladům klesla o zhruba 805 000 korun. Tyto peníze budou využity k další úpravě okolí, doplnění zeleně a již zmiňovaného osvětlení.

Specialitou lávky je mechanismus, který ji v případě povodňové hrozby umožní zvednout přibližně o půldruhého metru. „Zvedací mechanismus není součástí objektu. Převzala ho naše Správa lázeňských parků a pokud bude třeba, bude k lávce přivezen a s jeho pomocí se zvedne. Do maximální výšky to trvá kolem dvou hodin. Zařízení už bylo zkoušeno a funguje," uvedl náměstek primátora Čestmír Bruštík.

Ke zvednutí lávky podle Bruštíka dojde při vyhlášení prvního povodňového stupně. V tom případě bude na přemostění zákaz vstupu až do jeho spuštění. Kromě ochrany před velkou vodou je neobvyklý i vzhled lávky. A to použitými barvami, materiály a designem. Je navržena ve stylu takzvané organické architektury. Bezpečí a komfort při chůzi i jízdě obstará povrch z gumového granulátu. Lávka propojuje současné a plánované cyklotrasy na levém a pravém břehu Ohře.