"Během prací vyvstaly nepředpokládané komplikace se sítěmi uloženými pod komunikacemi, které byly v dokumentaci zakresleny jinak, než byly skutečně uloženy. Šlo především o plyn a kanalizaci, jejíž některé části nebyly zdokumentovány vůbec. V části Horovy ulice se to týkalo i rozvodů elektřiny. V některých případech, třeba u plynu, se situace nedala vyřešit jinak než přeložkou, a museli jsme tak čekat i na součinnost správce, a v tu chvíli nemohla stavba v daném místě pokračovat," vysvětlil mluvčí radnice Jan Kopál.

Ještě tento týden by o dalším postupu přestavby celého prostranství měly rokovat všechny zúčastněné strany. "Na tomto jednání se bude jednat, jak komplikace vyřešit a jestli se nějak změní harmonogram celé akce. O jeho výsledcích bychom mohli informovat příští týden," upřesnil mluvčí Kopál s tím, že právě na tomto jednání by mělo být řečeno, jak to bude s následující etapou, tedy zda bude moci plynule začít, ačkoliv ještě první neskončila, nebo se o nějakou dobu odloží. Podle Kopála půjde především o fakt, zda může fungovat dopravní terminál bez většího omezení i během dvou částí revitalizace najednou.

Revitalizaci má na starosti firma Silnice Topolany, s níž město jako zadavatel zahájilo správní řízení.Bez vědomí patřičných úřadů totiž použila soukromé pozemky v Západní ulici pro meziuskladnění stavebního materiálu. Mělo to být uvedeno ve stavebním povolení, což firma ale neudělala.

Celá přeměna dopravního terminálu má stát 30 milionů korun s DPH. Vzhledem k tomu, že je začleněná do Integrovaného plánu rozvoje území, může na ni město čerpat dotaci až ve výši 90 procent z celkových nákladů. Největším počinem je výměna přístřešků v terminálu včetně nového povrchu vozovky a také modernizace přilehlých ulic Horova a Varšavská.

„Výsledný návrh je kompromisem mezi rozsáhlou akcí, kterou třeba navrhovala kancelář architektury města, a nutnými úpravami. Vymění se povrchy, vzniknou nové přístřešky, počítá se s drobnými terénními úpravami před tržnicí a menšími sadovými změnami na nedalekém parkovišti ve Varšavské ulici,“ uvedl před časem náměstek primátorky Petr Bursík.

Změnou projde také nevyužívaná travnatá plocha mezi dopravním terminálem a Městskou tržnicí, kde budou pokáceny stromy. Nahradí je nová výsadba přibližně za 2,5 milionu korun.

"V parčíku vysadíme solitérní ovocné stromokeře muchovníky, záhony trvalek, například rozchodníkový nebo mateřídouškový, a další drobnou zeleň. Bude tu založen nový trávník a v něm vzniknou nové pěší cesty ke vchodu do Tržnice. Další zeleň bude vysazena v prostoru parkoviště a někdejšího tržiště ve Varšavské ulici. Dosluhující stánky, o které nebyl mezi prodejci zájem, město již před časem odstranilo, parkoviště dostane nový povrch. Ve středu plochy budou vysazeny menší dřeviny a plochu parkoviště od Varšavské ulice oddělí zelený pás se stromovou alejí javorů babyka," uzavřel mluvčí radnice.