„Strážníkům preventistům nejde jen o to, aby si děti zasportovaly na čerstvém vzduchu, zopakovaly si důležité informace a pobavily se. Putovní pohár preventistům přináší také zpětnou vazbu o kvalitě přednášek a besed, které realizují na školách," uvedla Kamila Hofmanová, preventistka MP.

Bežecká trať pro závodníky je proložená vědomostními úlohami, které děti plní a které se týkají oblasti právního vědomí, osobního bezpečí a pravidel silničního provozu. „Po letošním ročníku víme, že žáci mají dobré povědomí o šikaně a kyberšikaně, škodlivosti návykových látek a znají tísňové linky na policii, hasiče a zdravotní záchranáře," pokračuje preventistka. „Děti ale nevědí, že jsou tyto složky označovány jako integrovaný záchranný systém, a málokterá družstva také znala organizaci pomáhající obětem trestné činnosti Bílý kruh bezpečí."

Nedostatky v odpovědích žáků se objevily také v oblasti pravidel silničního provozu. Policejní preventisté tedy vědí, na které oblasti se mají pro příští vzdělávání dětí zaměřit, kde mají žáci ještě mezery. „Přesto měli strážníci radost, neboť většina soutěžních družstev odpověděla na dvě třetiny otázek správně," dokončila Hofmanová.

Soutěž proběhla v prostorách karlovarské základní školy v Poštovní ulici.


Výsledky

I. stupeň ZŠ

1. ZŠ Truhlářská

2. ZŠ Dukelských hrdinů

3. ZŠ Poštovní

II. stupeň ZŠ

1. ZŠ Dukelských hrdinů

2. ZŠ Truhlářská

3. ZŠ Poštovní