V Karlovarském kraji se za rok 2018 podílelo na dopravních nehodách 15,78 procenta mladých řidičů ve věku 18 až 29 let. V úmyslu snížit dopravní nehodovost a zvýšit právní vědomí řidičů, začal dopravní policista z Krajského ředitelství PČR, dopravního inspektorátu Karlovy Vary, skupiny dopravních nehod, realizovat projekt pro mladé řidiče, kteří se připravují v autoškolách.

„Projekt je zaměřen na zvýšení právního povědomí uchazečů o řidičské oprávnění a informovanosti o možnosti spáchání možných trestných činů v dopravě. Smysl projektu lze spatřovat ve snaze snížit počet dopravních nehod a jejich následků u cílové skupiny, jako jsou mladí noví řidiči-absolventi autoškol, a zvýšení bezpečnosti v silničním provozu,“ uvedla Zdeňka Papežová, preventistka z krajského policejního ředitelství.

Policista oslovil učitele autoškol na Karlovarsku a nabídl možnost vstupu policisty do jejich kurzů. Ten se ve své přednášce se zaměřil na téma dopravních nehod a právních dopadů porušování zákona v dopravě, přestupků páchaných na pozemních komunikacích a bezpečné jízdy z pohledu práva.

„Od podzimu 2018 se do projektu postupně zapojily tři autoškoly, jedna z prvních byla z Ostrova. Zde měl policista velký úspěch nejen u uchazečů o řidičské oprávnění, ale jeho přínos pro přípravu mladých řidičů ocenil i sám učitel autoškoly,“ poznamenala Papežová.

Ve své prezentaci se policista věnoval nejčastějším příčinám dopravních nehod a jejich následkům. S posluchači také probral některé trestné činy a přestupky, kterých se může řidič dopustit nejen během jízdy, ale také v případě dopravní nehody. „Problematika alkoholu a jiných návykových látek zajímala snad všechny žáky autoškol, stejně tak jako poskytnutí pomoci při autonehodě a vysvětlení pojmu defenzivní jízda,“ podotkla Papežová.

Při svých přednáškách vycházel policista z případů skutečných dopravních nehod, své praxe a zkušeností dopravních policistů. „V roce 2019 budou pokračovat přednášky nejen na Karlovarsku, ale i na Sokolovsku a Chebsku, neboť počet autoškol, které projevily zájem, se stále zvyšuje,“ dodala Papežová.