„Stavba byla zahájena v polovině letošního srpna a městskou kasu přišla na necelých šest milionů korun,“ uvedl končící náměstek primátora Čestmír Bruštík s tím, že rekonstruovaný úsek měřil pětasedmdesát metrů a propojil již dříve opravené úseky ulic Vítězná Americká Rumunská a náměstí Emy Destinové.

Společně s touto stavbou byla dokončena i rekonstrukce Vančurovy ulice ve Staré Roli. Tady město utratilo čtyři a půl milionu korun. „Zde byly opraveny zastávky městské hromadné dopravy, uděláno odvodnění, chodníky a zábradlí,“ doplnil Jan Kopál, tiskový mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary s tím, že rekonstrukce náměstí Václava Řezáče a Vančurovy ulice byly posledními stavbami, které končící vedení města plánovalo.

Končící vedení města tak stihlo vše, co si předsevzalo a bylo plánováno. „Novému vedení města předáváme projekt rekonstrukce prostranství před horním nádražím, kde již byly zahájeny přípravné práce.

Zde dojde k vybudování nové přístupové cesty k nádraží, která bude napojena na Ostrovský most a dokončí tak kompletní opravu horního nádraží a jeho okolí,“ dodal Bruštík s tím, že připravena je rekonstrukce dopravního terminálu Tržnice a přilehlé Varšavské ulice.

„V případě této rekonstrukce je požádáno o stavební povolení a dotaci z programu Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary. Náklady jsou odhadovány na patnáct milionů korun a většinu by měla pokrýt zmiňovaná dotace,“ uzavřel Kopál.

Karlovarské městské divadlo je po částečné rekonstrukci zase o něco hezčí.
Městské divadlo je teď tříbarevné