„Tento krok vnímám jako pozitivní, protože v dnešní době jsme zvyklí řešit většinu záležitostí elektronicky. Zejména mladá generace je zvyklá na online prostředí, což nyní umožňuje také podání přihlášek. S touto změnou přichází také další novinky, kterými je třeba možnost zvolit si tři školy, kdy výběr pořadí znamená preference studia na nejvýše uvedené škole. Samozřejmě se nezapomíná ani na uchazeče, kteří z jakéhokoliv důvodu přihlášku elektronicky podat nemohou, a je tedy zachována i možnost podání té papírové,“ uvedl radní pro vzdělávání, školství, mládež, tělovýchovu a sport Jindřich Čermák.

Přihlášky je možné podat třemi způsoby. Prostřednictvím přihlášení do digitálního systému (DiPSy), dále hybridně, tedy bez přihlášení pomocí tištěného výpisu z DiPSy nebo pomocí vyplněného tištěného formuláře. První z možností však znamená další výhody pro uchazeče, po přihlášení do systému totiž získají jedinečné registrační číslo, pod kterým pak uvidí důležité termíny, pozvánky k přijímací zkoušce a následně i své vyhodnocené testy přijímacích zkoušek. Každý uchazeč může podat přihlášku až na tři školy a obory. Žáci, kteří se na podzim hlásili na školy s talentovou zkouškou, mohli podat dvě přihlášky, nyní mají šanci podat další tři, stejně jako ostatní. V přihlášce je důležité uvést pořadí škol podle preference zájmu o studium. Na první místo tedy patří škola, o kterou má žák největší zájem. Toto pořadí je možné změnit pouze do 20. února, a to zpětným vzetím přihlášky a vyplněním nové. Zavedením prioritizace studijních oborů ztrácí na významu odvolání, místa na školách totiž budou obsazena právě na základě prioritního postavení.

Fosilie čelisti pravěké šelmy.
Valeč je unikátem paleontologie. Čelist objevená v roce 2017 patří pravěké šelmě

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy jsou již stanoveny. První kolo přijímacích zkoušek na čtyřleté obory a nástavby se uskuteční 12. dubna, 2. kolo pak 15. dubna 2024. Na víceletých gymnáziích se bude jednotná přijímací zkouška konat v 1. kole 16. dubna, ve 2. kole 17. dubna. Na konci měsíce dubna jsou naplánované náhradní termíny přijímacích zkoušek opět ve dvou dnech, a to 29. a 30. dubna. Školy nemusejí přihlížet k dosavadním výsledkům vzdělávání uchazeče, toto pravidlo si však nastavuje každá škola, jde výhradně o rozhodnutí ředitele. V kritériích jednotlivých škol v systému DiPSy je možné tuto informaci nalézt. Jako v přechozích letech se u přijímacího řízení započítává lepší výsledek z prvního a druhého kola přijímacích zkoušek.

„V Karlovarském kraji nabízíme žákům posledních ročníků základních škol 2806 míst na středních školách. Jedním dechem je třeba doplnit, že počet míst je vyšší než počet žáků. Navíc v kraji fungují také soukromé školy nebo ty, které zřizuje jiný subjekt než Karlovarský kraj, jako například policejní či vojenská škola, převis nabízených míst tak ještě značně navyšují. Já všem uchazečům o studium na střední škole doporučuji zejména dobře promyslet pořadí škol a pečlivě pročíst požadavky a náležitosti, které je třeba doplnit k přihlášce,“ doplnil radní Jindřich Čermák.

Veškeré informace včetně video návodů jsou k nalezení na webu: www.prihlaskynastredni.cz