Přijímací zkoušky na čtyřleté obory se konají ve středu 15. dubna. Zájemci o studium šesti- a osmiletých oborů se zapotí o den později, 16. dubna.

Krajský úřad v uplynulých dnech obdržel zkušební dokumentaci. „Na zvládnutí testu z českého jazyka a z matematiky budou mít uchazeči 60 minut. V každé zkoušce přitom mohou získat 50 bodů," upřesnil krajský radní pro oblast školství Edmund Janisch.

Co se týče volných míst a počtu přihlášek, bude nutné přihlédnout k tomu, že každý uchazeč může v prvním kole odevzdat přihlášky dvě. „Jako každý rok můžeme potvrdit největší zájem o studium na gymnáziích. Vzestup zájemců o studium je ale patrný i v případě technických oborů. Situace se mění i díky tomu, že kraj ve vybraných oborech uděluje středoškolská prospěchová a motivační stipendia," doplnila vedoucí odboru školství krajského úřadu Jana Trantinová.

Než se přijímačky uskuteční, dostal krajský úřad v Karlových Varech již přesné znění testů. Ty hlídá kamerový systém. „Krajský úřad má pro zajímavost k dispozici 27 přepravek, každou o hmotnosti až 14 kilogramů, se zkušební dokumentací. Ta je uložena v zabezpečené místnosti pod neustálou kontrolou kamerového systému. Ředitelům škol nebo jimi pověřeným osobám bude dokumentace proti podpisu předána den před konáním zkoušek," uzavřel Edmund Janisch.