Hodnotící odborná komise doporučila, ředitel nemocnice vybral. Ve výběrovém řízení na post primáře anesteziologicko-resuscitačního oddělení karlovarské nemocnice uspěl lékař Zdeněk Kos.

„Dosavadní primář Roman Brázdil byl letos v březnu z rozhodnutí generálního ředitele Zdeňka Horáka a se souhlasem představenstva z této funkce odvolán z důvodu závažného a opakovaného porušování pracovní kázně,“ uvedla Veronika Blafková z pověření mluvčí Karlovarské krajské nemocnice (KKN) Zdeňky Markové.

Dodala, že na post primáře bylo vyhlášeno výběrové řízení, a to podle všech pravidel, zcela transparentně, přestože to není povinností akciové společnosti.
„Byla ustanovena hodnotící komise, kterou tvořili odborník v oboru a současně primář ARO z jiné nemocnice mimo Karlovarský kraj, dále uznávaný a vysoce kvalifikovaný lékař jako zástupce Lékařského odborového klubu, předsedkyně místní České lékařské komory, ředitel Zdravotnické záchranné služby, náměstek KKN, zástupce Karlovarského kraje a psycholog, odborník na osobnostní profil,“ dodala.

Do řízení se podle informací KKN přihlásili dva uchazeči. „Hodnotící komise posuzovala uchazeče na základě psychologických a odborných kritérií. Je však nutno zdůraznit, že se jedná o pozici manažerskou a odborná kvalifikace byla předpokladem účasti ve výběrovém řízení,“ zdůraznila Blafková.
S oběma lékaři se podle ní uskutečnily dva pohovory a na závěr řízení proběhlo tajné hlasování. Po zjištění výsledku bylo stanoveno pořadí uchazečů, které sloužilo generálnímu řediteli jako podklad ke jmenování primáře.

O průběhu výběrového řízení byl na místě vyhotoven podrobný zápis. „Na základě výsledku výběrového řízení jmenoval generální ředitel Horák se souhlasem představenstva primářem ARO Zdeňka Kose, a to s platností od 1. července. O výsledku byli oba uchazeči informováni písemně doporučeným dopisem,“ dodala mluvčí .