Čtyřicetiletý Alexandr Schee působí v karlovarské nemocnici už od roku 2010 a chce v nové funkci navázat především na dosavadní práci svého předchůdce. „Především chci navázat na odvedenou práci primáře Paďoura a pokračovat v rozšiřování portfolia zaváděných metod," vysvětluje Schee s tím, že už od října by se tak například spektrum poskytovaných služeb v karlovarském kardiocentru mělo rozšířit o radiofrekvenční ablaci po fibrilaci síní, která je jedním z nejrozšířenějších druhů srdeční arytmie. „Kromě toho bych ale rád zintenzivnil také spolupráci s ostatními krajskými zdravotnickými zařízeními. A to jak s kardioambulancemi, tak i lůžkovými interními odděleními. Hlavně formou pořádání klinických seminářů z oboru," shrnuje své ambice primář Schee s tím, že ze spolupráce s ostatními lékaři v kraji by měli profitovat především pacienti.

„O jmenování Alexandra Schee rozhodla minulý týden odborná komise, mezi jejímiž členy byl i předseda České kardiologické společnosti profesor MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA, FESC. Pro komisi byla rozhodující především odborná kvalifikace doktora Schee. Vedle licencí z invazivní diagnostické a intervenční kardiologie má licence také na srdeční elektrofyziologii, ať jde o diagnostickou činnost nebo katetrizační ablace. Stejně tak má potřebnou kvalifikaci pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře kardiologie," uvedl Vladislav Podracký, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice.

Doktor Alexandr Schee se narodil v roce 1976 v Opavě a po studiu na tamním gymnáziu absolvoval Lékařskou fakultu UP Olomouc, obor všeobecné lékařství. Po absolutoriu sbíral od roku 2002 zkušenosti jako sekundární lékař na interním oddělení v Nemocnici Ostrava Jih, následně v Karvinské hornické nemocnici a poté na Klinice kardiologie v pražském IKEM. Do Karlových Varů nastoupil v roce 2010 jako lékař intervenční kardiologie.