Další primátorský den s primátorem Petrem Kulhánkem se bude konat v pondělí 28. března. „V tento den mohou lidé bez jakékoliv předešlé domluvy osobně navštívit primátora v jeho kanceláři a sdělit mu své podněty, přání či stížnosti. Od 15.00 do 17.00 hodin budou otevřeny dveře primátorské pracovny v 5. patře magistrátu . Termín není třeba dopředu domlouvat,“ uvedla Michaela Kousalová, mluvčí magistrátu.

Součástí březnového primátorského dne bude opět bezplatné dobrovolné právní poradenství PRO BONO, o které projevili občané opravdu velký zájem.

„Tato forma poskytování právních služeb zvyšuje dostupnost právního poradenství pro jednotlivce, jejich skupiny a zájmy, pro něž je z finančních důvodů problematické právní pomoc získat. Poradenství bude poskytováno v oblastech práva občanského, obchodního, pracovního, trestního a správního, a to komukoliv s jakýmkoliv problémem. O poradenství je velký zájem, proto občanům poradna nabídne služby hned dvou právníků města Karlovy Vary,“ dodala mluvčí.