Ze služební zahraniční cesty jste se vrátil do poněkud jiného složení karlovarské koalice. Pět zastupitelů za hnutí ANO včetně dvou radních a jednoho náměstka z ANO vystoupilo. ANO už tedy není členem koalice KOA, ČSSD a KDU-ČSL. Co tomu říkáte?

Nepřísluší mi hodnotit ani interní záležitosti hnutí ANO, ani rozhodnutí dnes už bývalých členů ANO z hnutí odejít. Beru to jako skutečnost, která nastala, nicméně která z mého pohledu nemění nic na půdorysu současné 21členné koalice. Členové bývalého klubu ANO založili klub nezařazených zastupitelů, kteří se plnou měrou hlásí k parametrům koaliční smlouvy. Na personálním složení koalice se tedy nic nemění, mění se „hlavička" jednoho názvu zastupitelského klubu. Fungování koalice to však nijak neovlivňuje.

Informovali vás o tomto kroku zastupitelé z ANO před vaším odjezdem? Rezignaci odeslali v úterý v deset večer, tedy pár hodin po konání karlovarského zastupitelstva…

Informován před odjezdem jsem nebyl, zprávu jsem obdržel v momentě jejich oznámení o vystoupení z hnutí ANO. Protože jsem ve spojení s kolegy jak telefonicky, tak e-mailem i mimo úřad, měl jsem všechny informace v reálném čase.

Existuje tedy ještě současná koalice, kterou jste uzavřeli, když ANO už v Karlových Varech de facto přestalo existovat?

Existuje funkční koalice v počtu 21 zastupitelů (z 35členného sboru), jednající ve shodě a v souladu s principy uzavřené koaliční smlouvy včetně programového prohlášení rady města. K nezbytné formální úpravě koaliční smlouvy dojde už v příštích dnech.

Koaliční smlouvu sice podepsali za ANO ti, kteří hnutí opustili, ovšem je signovaná oblastním ANO, které stále funguje… Neměli by tedy tito politici z vedení města sami odejít? Kandidovali přece za ANO, ne za nezařazené (NE), jak si sami nyní říkají?

Rozchod s názory a směřováním subjektu, za který člověk kandidoval, není podle mého soudu důvodem ke složení mandátu. Hlavně je takové rozhodnutí výsostně autonomní, jde o osobní rozhodnutí daného člověka. Pokud nezařazení zastupitelé nezmění přístup k principům současné koalice, nevidím důvod k odstoupení z rady nebo vedení města, a tím pádem k faktické destrukci fungující koalice.

Nebudete tedy ani požadovat, aby NE odstoupili alespoň z dozorčích rad a představenstev městských společností? Pokud to nemáte v úmyslu, pak proč?

Jak jsem již dříve zmínil, funkční parametry koalice se nemění. Mezi tyto parametry patří také zastoupení ve společnostech města. Podle tohoto principu není v této chvíli důvod ke změnám složení orgánů společností.