Oprava budovy prý není ve skluzu a harmonogram prací je dodržován. Je to názor i představenstva a společnosti Thermal F, která prostřednictvím Ministerstva financí hotel spravuje?

Samozřejmě je postup prací v rámci rekonstrukce vždy v programu jednání správní rady. Jak jsme byli na posledním jednání informováni, a potvrzeno to bylo panem ředitelem i při návštěvě paní ministryně, stále platí termín otevření 15. března 2020, kdy by měl Thermal přivítat první hosty. Rekonstrukce probíhá v několika patrech, z nichž některá, zejména ve věži, tedy 10. až 15. patro, procházejí náročnější rekonstrukcí. Spočívá v náročnějších stavebních úpravách, ale také ve změně vybavení a podobně, další úpravy pater 2. až 9. spočívají zejména v doplnění klimatizace, výměně stoupaček. K 15. březnu letošního roku se předpokládá uvolnění pokojů právě na těchto patrech. Stále platí, že do festivalu by měly být všechny pokoje hotové.

V hotelovém byznysu se pohybujete jako ryba ve vodě, byla jste dlouholetou ředitelkou Grandhotelu Pupp. Jak vnímáte hotel Thermal, mimo jiné centrum mezinárodního filmového festivalu, v kontextu dění v Karlových Varech?

Je bezpochyby důležitou součástí festivalu. Jeho význam je zejména v rámci velkého sálu a přilehlých prostor. Naprosto chápu důležitost rekonstrukce hotelové části, která, věřím, přinese hotelu vyšší výnosy. V současné době už nebylo možné nabídnout v něm alespoň slušný standard. Rekonstrukce, která nyní probíhá, je tak směrována do technického zázemí, ale i do vybavení, které do budoucna znamená pro hotel finanční přínos.

Plánují se i úpravy venkovního prostoru. Bude město v tomto záměru nápomocno? Jednali jste o tom, jak by Karlovy Vary v budoucnu mohly tento prostor využívat?

S panem ředitelem jsem komunikovala, že naše Kancelář architektury města je připravena na tomto venkovním prostoru před hotelem spolupracovat. S panem architektem Kroppem jsme to řešili už v průběhu minulého roku, kdy kancelář zpracovala přehled možného řešení prostoru. Několikrát jsem vedení hotelu žádala o spolupráci v rámci případného pronájmu daných prostor, tak aby byl vyřešen co nejrychleji. Bohužel vzhledem k tomu, že je prostor díky pronájmům významným zdrojem výnosů, nebylo ze strany hotelu k této nabídce přistoupeno. Budu činit maximum pro to, aby vedení hotelu dodrželo své sliby, že v nejbližší době dojde k rekonstrukci tohoto prostoru, který skutečně hyzdí vstup do lázeňského území. Právě prostředky získané z pronájmu těchto prostor by možná mohly být postupně na rekonstrukci uvolňovány.