S koalicí hnutí ANO, Karlovaráků a ODS máte za sebou půldruhého roku ve vedení města. Co vás nejvíce potěšilo? A jaké rozhodnutí bylo nejkomplikovanější?

Mám radost z toho, že ve vedení města dnes stojí lidé, kteří mají zájem a chuť posouvat věci kupředu, není jim lhostejné, jak a kam naše město směřuje. Dokáží se rozhodovat s plným vědomím odpovědnosti a vždy vyhrává rozum. Jsme lázeňské město a vždy jím budeme, ač se to možná někomu nelíbí. Tradice a jedinečnost, která nás odlišuje od ostatních měst, je založena právě na obrovském bohatství lázeňství, pramenů, lidí, kteří se svému oboru věnují desítky let a jsou v něm skutečnými odborníky. Mám radost, že se nám podařilo v rámci zastupitelstva podpořit opravu Vřídelní kolonády, která měla začít již před několika lety. Jsem ráda, že se město neuvázalo k ručení za finanční prostředky vložené na rekonstrukci Alžbětiných lázní, tedy že nedošlo ke schválení koncesního řízení. Chápu, že opozice nás nyní stále bombarduje dotazy, co s lázněmi bude. Situace je bohužel špatná, ne proto, že nedošlo ke schválení koncesního řízení, ale proto, že lázně byly již několik let v podstatě uměle utlumovány. Nedocházelo k opravám, nikdo se nestaral o jejich rozvoj. To zapříčinilo stagnaci provozu, nechuť a obavu lidí, kteří zde dlouhá léta pracovali.

Busta Karel IV.
Na sochu Karla IV. je už půl milionu

Při schvalování rozpočtu na letošní rok jste razantně uťala kritiku práce vaší koalice od minulého vedení města, především KOA, při projednávání dalšího osudu Alžbětiných lázní. V jakém stavu vám bývalá koalice zanechala městské finance?

Několikrát se již na zastupitelstvu města přetřásala finanční situace, která ve městě je. Nejsem typ člověka, který někam nastoupí a okamžitě vykřikuje o těch ostatních, co udělali špatně. Ale finanční prostředky, které městu po osmiletém vládnutí bývalého vedení zůstaly, jsou skutečně téměř na nule. Z mého pohledu byly vynakládány neefektivně na méně podstatné věci místo toho, aby se například účelně investovalo do infrastruktury města. Důkazem toho jsou třeba nesmyslné a táhlé soudní spory, které nás ve skutečnosti stály více než sto milionů korun. To jsou prostředky, které mohly být investovány do opěrných zdí, skalních masivů nebo pravidelné údržby mostů, která je podstatná pro bezpečnost spoluobčanů. Peníze se rozkutálely a nic pořádného zde za ně nezbylo. Nic, co by městu přinášelo něco do budoucna. Bohužel je město zatíženo špatnými rozhodnutími, která nyní musíme řešit. Jen výstavba domova pro seniory je spíše stavba hodná nějakého ocenění, nikoliv však k účelu, ke kterému má sloužit. Když potom vidíte, kolik peněz se za podobné projekty utratí, a ony ještě ani neslouží správně svému účelu, chce se vám brečet. Nezbývá totiž než zachraňovat situaci a to jsou další finanční prostředky. Ty se mohly použít na jiné akce, opravy, kterých má město skutečně požehnaně.

Jaké budou největší letošní investice města? A myslíte si, že se podaří otevření Vřídelní kolonády do zahájení MFF?

Rekonstrukce Vřídelní kolonády spolyká desítky milionů korun. Jsem ráda, že si všichni zastupitelé města uvědomují vážnost situace a důležitost tohoto „klenotu“ pro naše město. S odhalováním dalších podzemních částí Vřídelní kolonády objevujeme stále nové a nové problémy, které musí být v rámci havarijního stavu řešeny. Na základě této skutečnosti je možné, že se termín oprav prodlouží. Nejsem schopna v tuto chvíli adekvátně odpovědět, co vše do zahájení festivalu stihneme a co nikoliv. Na Vřídle probíhají pravidelné kontroly, kdy se stav konzultuje s odborníky i veřejností.

Na posledním zastupitelstvu zaznělo, že bývalé vedení města málo investovalo do infrastruktury města, projekty nebyly dobře připravené a poněkud chaotické. Daří se vám toto vše napravovat?

Jak jsem zmínila v úvodu, infrastruktura, zejména tedy mosty, jsou dlouhodobě podfinancovány. Jen to, že město má na svém území cca 34 mostů a 27 lávek a na jejich údržbu byly vynaloženy finanční prostředky pouze v řádech několika mála milionů, dokazuje to, že nemohla být údržba prováděna tak, aby bylo vše v pořádku. Nyní tedy probíhají kontroly, na základě kterých bude jasně stanoven harmonogram prací a finančních prostředků, které město bude muset investovat.

Jak byste odpověděla na kritiku opozice, že krátíte rozpočet školám i příspěvkovým organizacím a také Karlovarskému symfonickému orchestru?

Rozpočet se nekrátí jen školám, ale všem příspěvkovým organizacím. Chápu, že u škol je to velmi diskutované téma, které se nyní řeší. Nesáhli jsme do financí na provoz škol a školek. Prostředky na teplo, energie, vodu a podobně zůstaly samozřejmě v rámci rozpočtu stejné, došlo k úpravě financí na ostatní služby. Zároveň požadujeme po vedení škol přehled jejich nákupů, tak abychom byli schopni pomoci s případnými úsporami v rámci určité centralizace. Už nyní vidíme, že některé školy nakupují dráž než ty ostatní. I tady je tedy možné pomoci s případnou úsporou. Do škol se za poslední roky i v rámci dotačních titulů investovaly stamiliony na jejich opravy, zateplení, vybudování učeben apod. I z tohoto důvodu předpokládáme, že investované prostředky by se tedy měly promítnout v rámci úspor. Školy mají i další možnosti, jak si případný rozdíl dofinancovat, například v rámci pronájmů prostor apod. Věřím, že ve vedení škol jsou lidé, kteří se s danou problematikou poperou, a pokud budou mít skutečně problémy, jsme připraveni s nimi situaci řešit. Není to přece o tom, že vydáme rozhodnutí a víc nás to nezajímá, naopak. Několikrát jsme již upozorňovali, že jsme připraveni s řediteli škol jednat. Do dnešního dne se na vedení města nikdo neobrátil.

Následky silného větru
Kvůli větru padaly stromy

Letos by měly Karlovy Vary s dalšími západočeskými i zahraničními lázněmi vstoupit do UNESCO. Podaří se dokončit komplikovaná jednání, nebo se termín posune?

To, zda se skupina Great Spas of Europe dostane v letošním roce na zápis Světového dědictví UNESCO, nám bohužel nikdo dopředu neřekne. Před koncem roku jsme dostali z hodnotící komise nějaké doplňující dotazy, které byly zodpovězeny, a následně bychom se mohli dozvědět, zda je ještě něco k případnému doplnění. Bohužel, jak jsme již několikrát zmiňovali, jedná se skutečně o velmi náročnou nominaci, neboť je nominováno 11 měst ze 7 různých zemí. Abychom byli schváleni, musí projít úplně všichni. Pokud by se nominace v letošním roce z nějakých důvodů nepovedla, budeme o ni usilovat určitě i nadále. Prodloužení by tak mohlo být o další rok, záleží na důvodu, pro který bychom nebyli schváleni. Věřím ale, že se nám nominace podaří už v letošním roce. Všichni dotyční na ní usilovně pracovali několik let a já věřím, že odměna v podobě schválené nominace přijde.

Do funkce primátorky jste nastupovala bez politické zkušenosti. Bylo náročné si práci zorganizovat? A jak to děláte, že se dokážete vždy ovládnout?

Politiku si ve své práci vlastně nepřipouštím. Vyjednávání, kompromisy, křik a slzy, to jsem si prožila mnoho let i ve svém minulém zaměstnání. Snažím se dělat práci s plným nasazením. Samozřejmě jsou pravidla jiná než v soukromém sektoru a bohužel někdy velmi komplikovaná, ale i to se dá zvládnout, pokud máte v týmu schopné lidi. Myslím si, že současné vedení a i pracovníci magistrátu jsou lidé, kteří umí používat rozum. V jejich práci je nepředhání jejich ego, a když k tomu připočtu, že i tím, že jsem žena, se všichni mí kolegové chovají jako muži, tedy s ohledem a slušností, dá se to zvládnout. Jsem typ člověka, který rád pracuje, a odpočinkem je pro mě opět práce nebo sport. Ve volných chvílích tedy pomáhám svému manželovi, ráda sportuji nebo chodím na dlouhé procházky s naší fenkou. Po roce práce v roli primátorky mohu říci, že jsem přišla o některé iluze, na druhou stranu mě ale práce baví. Stále platí to, že chci pro naše město změnu. Dnes už vím, že nic nejde rychle, ale i z malých úspěchů mám radost a věřím, že i občané si věcí všímají.

Mrzí vás, že Vary nemají veřejnou vysokou školu?

Mrzí mě to. S kolegou Josefem Märzem děláme vše pro to, aby v Karlových Varech vysoká škola byla. Myslím si, že mladí lidé jsou pro město vždy obohacením, nejen společenského či kulturního života, ale i možností najít u nich něco, co by je k městu připoutalo i do budoucna. Město bude více aktivní a třeba najde potenciální další obyvatele, kteří pochopí, jak jsou Vary krásné a že je to skvělé místo pro jejich další život.

Ilustrační foto.
Lidé nemohou brát vodu z přítoků, ze stanovické přehrady ano