Z místa požáru hotelu v Mariánských Lázních.
Příroda si s námi hraje: podívejte se na ničivé požáry v Karlovarském kraji