„Chanty-Mansijsk leží v jedné z nejbohatších oblastí v Rusku se zásobou nerostných surovin. A zdejší lidé do Karlových Varů jezdí často a rádi. Jde o tradiční lázeňskou klientelu, kterou bychom chtěli ještě více oživit. Proto užší spolupráci a navázání kontaktů s tímto městem velmi vítáme," vysvětlil primátor Petr Kulhánek (KOA). Že by se ale Chanty-Mansijsk stal dalším, už sedmým partnerským městem Karlových Varů, to zatím primátor Kulhánek odmítl. „Nepředbíhejme, jde zatím o testovací období. S německým Hofem také úzce spolupracujeme a dohodu o partnerství s ním uzavřenou nemáme," vysvětlil primátor. S ruským Chanty-Mansijskem tak vedení města zatím připravilo memorandum k navázání spolupráce. V něm mimo jiné stojí, že oficiální delegace se budou setkávat buď v Karlových Varech nebo v Chanty-Mansijsku, a to za účelem vzájemného poznání, výměny informací a zkušeností i diskuzí o dalších možných způsobech spolupráce. Města si také budou vycházet vzájemně vstříc a pomáhat si v různých oblastech dle aktuální potřeby. Memorandum za Karlovy Vary podepíše primátor Kulhánek, za Chanty-Mansijsk primátor Vasilij Alexandrovič Filipenko.