Projekt rozvoje služeb, takzvaného eGovernmentu v obcích, je součástí projektu regionálních center, která mají technologickou, vzdělávací a administrativní složku.

„V rámci projektu řízeného karlovarským magistrátem bylo vybudováno nezbytné technologické centrum, které umožní obcím s rozšířenou působností zapojení do následných projektů," uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Projekt Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích byl zahájen v březnu roku 2010 a ukončen ke konci roku 2014. „Realizován mohl být především díky dotaci z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Z celkových nákladů ve výši 6 mil. korun bylo 85 procent uhrazeno z Integrovaného operačního programu a 15 procent z vlastních zdrojů města," řekl mluvčí.

Cílem projektu bylo mimo jiné vytvoření technické infrastruktury odolné proti výpadkům, která umožňuje provoz klíčových aplikací, informačních systémů a služeb v režimu 5 dní v týdnu a 12 hodin denně a umožňuje jejich integrovatelnost.

Dalším cílem projektu bylo pořízení elektronické spisové služby, která splňuje všechny zákonné požadavky obcí s rozšířenou působností. Třetím cílem pak bylo například umožnit efektivní pořizování vstupních dat .