Ostrov není dějištěm okresního kola Odznaku všestrannosti olympijských vítězů poprvé. Je jeho hostitelem z ryze formálních důvodů, anebo město disponuje takovým sportovním zázemím a jako místo dějiště OVOV se prostě samo logicky nabízí?

Myslím si, že těch důvodů je více, především Ostrov jako obec s rozšířenou působností supluje v rámci svého teritoria bývalý okres, takže proč ne okresní kolo v Ostrově. Dále vzhledem k potenciálu základních škol a dostatečnému počtu dětí, sportovně zaměřených je i logické, abychom byli pořadateli tohoto kola. Pokud jde o sportovní zázemí, je v Ostrově určitě na dobré úrovni, ale vždy je co zlepšovat, což jsou naše plány do budoucna.

Jaká má město sportoviště u základních škol a jaká všeobecně? Jsou přístupná pouze členům sportovních oddílů či klubů, nebo jsou otevřená všem obyvatelům města?

Jak vyplývá z předchozí odpovědi, tak město disponuje vcelku kvalitním sportovištěm u každé ZŠ. Jen ZŠ Masarykova postrádá kvalitní venkovní sportoviště, nicméně má dvě krásné tělocvičny a krytý bazén, naproti tomu ZŠ J. V. Myslbeka zase má jen jednu menší tělocvičnu. ZŠ Májová má dvě pěkné tělocvičny, i venkovní menší atletický areál s umělým povrchem. Ostrov má však i další sportoviště u Domu dětí a mládeže, ale například i zimní stadion, kde je led provozován nejdéle v celém širokém okolí. Stadion se zavírá pouze na jeden a půl měsíce. Většina sportovišť tedy slouží jak školám, tak je může využívat i veřejnost.

Jakým konkrétním způsobem město podporuje rozvoj sportu, například formou dotací pro jednotlivé subjekty? Kolik jde ročně z městského rozpočtu právě na sport? Roste tato částka rok od roku, klesá, nebo je stabilní?

Ano, město podporuje rozvoj sportovních klubů zejména dotačně, tím, že přispívá na jejich činnost. Finančně také podporujeme různé sportovní akce jako X-terra, den s fotbalem, bikové závody apod. Částka, kterou město formou dotací přispívá na sport, je kolem 2,5 mil. Kč. Částka narostla zejména s příchodem nového vedení města na počátku tohoto volebního období a nyní uvažujeme o navýšení objemu těchto peněz do sportu a kultury. Důvodem je i to, že bychom na podporu sportu a kultury využili částku, kterou nám odvádí subjekty z hazardu.

Kolik město investovalo v posledních čtyřech letech do rozvoje sportovišť, ať už školních nebo veřejně přístupných? Jaká sportoviště ve městě vznikla?

Město investovalo do nových šaten u zimního stadionu, vybudovalo beachvolejbalové hřiště na městském koupališti, přispělo finanční částkou na rekonstrukci dvou antukových kurtů tenisového klubu. Celkem byly náklady města vynaložené na uvedené akce do 5 mil. Kč. Nyní se realizuje výstavba skateparku za vysoutěženou částku 3,6 mil. Kč.

Jaká je vaše sportovní minulost od let školních? Sportoval jste aktivně? Jaký sport byl vaším, a případně ještě je, nejoblíbenějším?

Od svého mládí jsem se věnoval zejména atletice, vzhledem k mé menší postavě jsem běhal hlavně delší tratě, přespoláky apod. Později to byl běh na lyžích. Dnes, pokud mi to pracovní vytížení trochu dovolí, se věnuji jízdě na kole, běhání a jdu si občas zahrát hokej. Každý rok absolvuji hobby závod X-terra Ostrov (terénní triatlon) a Ostrovskou stovku, což je silniční závod. Mohu říci, že díky tomu, že jsem se věnoval v mládí hodně atletice, těžím z toho dodnes. Držím se názoru, že příroda je nejlepší tělocvična.

Jakému klubu fandíte a jakých sportovců si nejvíce vážíte?

Nejsem příznivcem vyloženě žádného klubu a fandím všem, kteří se jen trochu snaží hýbat ať už chůzí, během, jízdou na kole či jiným způsobem. Vážím si všech sportovců, kteří dosáhli na nejcennější kovy, ale zejména si vážím těch lidí, kteří překonali sami sebe, začali i na stará kolena se hýbat či sportovat, a u lidí s jakýmkoli handicapem si toho vážím dvojnásob.