Problém s bezdomovci začíná být stále palčivější. Shodli se na tom na regionálním setkání, které se na sklonku minulého týdne uskutečnilo v Jáchymově, velitelé městských policií z Karlovarského kraje. Podle Marcela Vlasáka, velitele karlovarských strážníků, si bezdomovci začínají uvědomovat svou nepostižitelnost.

„Fakt, že sankcionovat bezdomovce je prakticky zbytečné, se negativně odráží v jejich chování nejen vůči strážníkům, ale také vůči občanům,” posteskl si Vlasák. Jenom v Karlových Varech je na šest desítek lidí bez domova, polovina z nich je mimovarských. Problémy jsou s takzvanými skalními bezdomovci, kteří znepříjemňují život zejména lidem v centru krajského města. S obdobnými potížemi se ale podle Vlasákových slov potýkají i v ostatních městech regionu. „Cílem našeho setkání bylo mimo jiné sjednotit postupy při řešení aktuálních problémů, mezi které bezdomovectví bezpochyby patří,” doplnil velitel.

Velitelé městských policií však na svém setkání probírali i novelu zákona o obecních policiích. „Setkání se zúčastnil Jan Bartošek z odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra, který je spoluautorem novely. Jejím smyslem ovšem není výrazně rozšiřovat kompetence městských policií,” řekl Vlasák.
Pro běžný výkon práce je pak pro strážníky důležitá spolupráce s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. „Proto jsme uvítali účast Jiřího Matouše, vedoucího pořádkové služby krajského ředitelství policie, Pavla Žíhy, vedoucího krajské dopravky, a Oldřicha Volfa, náměstka ředitele krajských hasičů,” dodal Marcel Vlasák.

Právě s hasiči chystají karlovarští strážníci výhledově výraznou spolupráci v podobě sloučení operačních středisek obou institucí.