V Družební ulici kvůli tomu lidé dokonce sepsali petici. Reagovali tak na upozornění Policie ČR vylepené na dveřích domů, že za nesprávné parkování budou pokutováni. Patrně s ní však neuspějí, podle radnice mají kde parkovat a předpisy je třeba dodržovat. Petici město považuje za neodůvodněnou.

„Hned vedle domů v Družební ulici je parkoviště Penny marketu. V kupní smlouvě na pozemek bylo ujednání, že musí toto parkoviště sloužit také pro obyvatelé přilehlých domů. A tato smlouva je stále platná,“ uvedl k petiční akci starosta Josef Železný.

Jenže iniciátoři petiční akce vidí celou věc trochu jinak. „Petice se sepisovala v minulosti už jednou a upozorňovala na to, že kapacita parkovacích míst u Penny marketu nestačí.

V současné petici jsme nyní dokonce navrhli, jak by se problém mohl řešit. Například změnou stávajících ulic okolo restaurace Adam na jednosměrné nebo osadit každý vjezd k obytným domům ve zmiňované ulici dopravní značkou Parkoviště. Tím se změní charakter komunikace a parkující lidé už nebudou porušovat předpisy,“ uvedl jeden z iniciátorů petice Rostislav Kůst.