Vybírat mohou ze 16 témat, která vzešla z veřejného fóra a zúčastnilo se ho kolem osmi desítek Karlovaráků. „Účastníci ankety mohou svými hlasy sestavit žebříček deseti největších problémů města Karlovy Vary.

Vybírat mohou nejenom z předložených témat, ale mohou také navrhnout vlastní problémové téma,“ uvedla mluvčí magistrátu Helena Kyselá.

Hlasovat lze ještě do 11. května, a to prostřednictvím ankety na webu magistrátu www.mmkv.cz, nebo hlasovacích lístků dostupných na magistrátu. Výsledný žebříček bude sestaven z všech forem hlasování. A o čem mohou lidé?

Například o bazénu Thermal, bytové výstavbě pro mladé a o nedostatku míst pro seniory v domově důchodců. V anketě se mohou lidé vyjádřit rovněž k motivaci občanů k udržování čistoty, vzniku osadních výborů pro jednotlivé čtvrti, údržbě zeleně v okrajových částech města nebo k úklidu veřejných prostranství organizovaných městem.